„Õppused toimuvad kõigi sõjaväeringkondade ja põhjalaevastiku territooriumil ning Kaug-Põhja, Kuriili saarte ja Kamtšatka piirkonnas. Kontrolli alla kuuluvad relvajõudude kõik väeliigid,” öeldakse kaitseministeeriumi teates, vahendab Interfax.

Kaitseministeeriumi andmetel toimub aprilli jooksul 4048 erineva ulatusega õppust, sealhulgas 812 kahepoolset, 101 polügoonil ja 520 õppe- ja materiaalse baasi objektil.

Kaitseminister Sergei Šoigu ütles tänasel nõupidamisel, et väed läksid polügoonidele viima läbi taktikalisi, taktikalis-eri- ja kahepoolseid õppusi.

„Vastavalt relvajõudude ettevalmistuse plaanile algasid sõjalise juhtimise organites, väekoondistes ja sõjaväeosades kontrollid. Nõuan, et tagataks kontrolltegevuse kõrge kvaliteet ja ohutus sõjaväeešelonide ja sõjatehnika liikumisel,” ütles Šoigu.