Kuperjanovi pataljonis on täna hommikuse seisuga COVID-19-sse nakatunud 61 ajateenijat ja neli tegevväelast. Veel eile hommikul olid need arvud märksa kõrgemad. Terviseameti andmetel oli esmaspäevase seisuga koroonaviirusesse nakatunud 114 ajateenijat ja neli tegevväelast.

"Esimene COVID-19 puhang tekkis pataljonis 2021. aasta alguses pärast ajateenijate jõulupuhkuselt ja väljalubadelt naasmist," ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Indrek Sarap. Ta märkis, et Taara linnakus ei ole tervikuna COVID-19 puhangut olnud, küll aga on neid erinevatel aegadel tulnud ette Kuperjanovi jalaväepataljoni allüksustes.

Samas arvavad ajateenijad, et kaitsevägi üritab olukorda kinni mätsida. "Räägiti, et viirus tuli väljaloalt tulnud ajateenijaga, kuid väljalubadele pole kedagi ammu enam lastudki. Tegelikult tõi viiruse sisse haigena tööle tulnud tegevväelane," ütles Delfiga suhelnud ajateenija, keda selles loos nimetame Timoks (õige nimi toimetusele teada - K. R.).

Haiged lahtise furgooniga Võrust Paldiskisse

Timo rääkis, et kompanii, kus viirus levima hakkas, pandi küll isolatsiooni, kuid lähikontaktsed viibisid seal ninapidi koos edasi. Olukord muutus eriti halvaks märtsi eelviimasel nädalal. "See oli vist 26. või 27. märtsil, kui osad olid juba haigeks jäänud ja nende lähikontaktseid taheti saata Tapale õppustele. Terviseamet sai viimasel hetkel näpud vahele ja juba liikuma hakanud kolonn saadeti tagasi," meenutas ajateenija. "Need oleks seal ju kõik järjest haigeks jäänud nagu see juhtus hiljem kasarmus."

Terviseameti nõudmisel viidi läbi mitu masstestimist ning iga korraga tuli välja uusi haigeid. "Need, kes polnud veel jõudnud positiivset proovi anda, saadeti metsa, kuigi poisid olid juba haiged. Terviseamet oli väga kuri olnud ja öelnud, et kõike tehti valesti," rääkis Timo. "Lõpuks saadeti Synlab metsa proove võtma ja sealt tuli uus ports haigeid välja. Nemad saadeti lahtise furgooniga Võrust Paldiskisse. See oli olnud väga kurnav sõit ja kestis viis tundi."

Kaitsevägi: adekvaatsed ja piisavad meetmed

Sarap ütles, et nii COVID-19 kahtlusega, positiivsed kui ka lähikontaktsed kaitseväelased eraldatakse kas Taara linnaku meditsiinikeskusesse, eraldi isolatsiooniks kohaldatud ruumidesse või siis kaitseväe Paldiski linnakusse. Tegevväelaste puhul on eelistatud kodune isolatsioon.

Koroonateste pataljonis ja linnakus vastavalt vajadusele. "Üksikuid kaitseväelasi testitakse iga COVID-19 kahtluse korral ning allüksuseid testitakse tervikuna COVID-19 varjatud leviku kahtluse korral," sõnas kolonelleitnant.

Taara linnakus kehtestatud COVID-19 meetmed on tema sõnul adekvaatsed ja piisavad. "Seda näitavad nii eelmise kui ka selle aasta praktika: linnakus tervikuna ei ole kordagi puhangut olnud, küll aga on seda ette tulnud allüksustes," lausus Sarap. Ta märkis, et kehtestatud meetmed on tõhusad takistamaks viiruse levikut kasarmute ja nende korruste vahel, kuid nentis samas, et viiruse leviku tõkestamine allüksuste korrustel on ühtsete olme- ja pesuruumide tõttu raskendatud.

Timo sõnul on üldine meeleolu kasarmus murelik. "Paldiskist saadetakse tagasi neid, kes on terveks tunnistatud, kuid on ikka veel sümptomitega ja haiged. Poisid on nõrgad ja meil on vilets olla. On ka neid, kellel on astma. Samas kohustuslikud rühmaharjutused tuleb ära teha ja mingeid plaanitud tegevusi ära ei jäeta," kirjeldas Timo. Ajateenija sõnul on suur küsimus, kas nii-öelda poolhaiged saadetakse tõesti metsa. "On ju teada, et COVID-i puhul võib nõrkus pikalt püsida. Meil on poisse, kes pärast kolmandat päeva saadeti Paldiskisse tagasi. Ka osad tegevväelased on väga rahulolematud selle olukorraga."

Sarap märkis, et kuna alates märtsi lõpust täheldati varasemaga võrreldes viiruse intensiivsemat ja ulatuslikumaks levikut, peatati täiendava meetmena viirusest mõjutatud allüksuste osalemine pataljoni rivistustel.

Terviseamet on antud olukorras soovitanud lõpetada külastuspäevad ja vähendada linnalubasid, lisaks vältida väeosade ristumist. "Tegemist on suure asutusega, mis erineb oma olemuselt tavaelust. Seepärast on keeruline rakendada nakkustõrje meetodeid. Peamine probleem on sümptomiteta ajateenijate kiires eraldamises," ütles terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel.

Teise puhangu ajal ei ole terviseamet pataljoni külastanud.