Linna sisekontrolöri teenistus tuvastas seoses projektimeeskonna töötajate rutiinse taustakontrolliga võimaliku huvide konflikti ohu. Nimelt selgus, et hanke ettevalmistamisel osales meeskonnas liige, kelle töösuhe oma endise tööandjaga ja juhatuse liikme volitused lõppesid juba eelmise aasta novembris, kuid ettevõte muutis andmed äriregistris alles selle aasta 23. märtsil. Antud ettevõtte profiil võimaldaks selles hankes osaleda.

"Kuigi ei ole alust arvata, et ühelgi võimalikul pakkujal oleks selle tõttu tekkinud konkurentsieelis, otsustasime välistada ka näilise huvide konflikti võimaluse," sõnas linnasekretär Priit Lello. Linn tellib täiendava auditi projekteerimishanke tingimustele ja otsustab kümne päeva jooksul uue hanke väljakuulutamise.

„Viivitus rahvusvahelise hankemenetlusega teeb graafikus püsimise küll keerulisemaks, kuid antud olukorras pean õigeks praegu tekkinud kahtlused välistada ja pärast auditi läbiviimist uus hange esimesel võimalusel välja kuulutada," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Haiglahoone põhiprojekti tähtaeg on 2023. aasta, selle alusel viiakse läbi ehitushange. Hanke eeldatav maksumus on 11 miljonit eurot. Tallinna Haigla projekteerimishanke ettevalmistamisel tehti koostööd Eesti arhitektide liiduga.

Haigla rajamisega on kavas luua terviklik haiglaorganisatsioon ning rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele Narva maanteele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak. Haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, see peaks valmima 2027. aastal.

Tallinna Haigla läheb maksma umbes 520 miljonit eurot. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse peale kulub 450 miljonit eurot ning seadmetele 70 miljonit.