"Katsume aru saada, et nii COVID-19 kui selle vastaste vaktsiinide kohta koguneb ikka veel iga päev uusi teadmisi ja oleks puhta rumal neid mitte arvestada," kirjutab Irs sotsiaalmeedias.

Irs, kes ühtlasi ka Euroopa ravimiameti (EMA) inimravimite komitee liige, toob muu hulgas välja, et alla 60-aastastel AZ COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritutel (rohkem naistel) on 416 päeva pärast vaktsineerimist väga harva (praeguste andmete alusel kuni 1 juht 100 000 vaktsineeritu kohta) esinenud ebatavalisi tromboosijuhtumeid (vahel koos trombotsüütide vähesusega). "Seetõttu on mõned riigid viimastel päevadel andnud soovitusi vanuse alampiiri kohta, välistamata võimalust ka noorematel soovijatel seda vaktsiini saada."

Mida peaks soovitama alla 60-aastastele, kes on saanud esimese doosi AstraZeneca vaktsiini? "Vaktsiini esimese ega teise doosi kasutamist alla 60-aastastel pole EMA keelanud ega piiranud. Ka riigid, mis on andnud üldise soovituse seda vaktsiini edaspidi peamiselt eakatel kasutada, ei ole välistanud kasutamist noorematel," märgib Irs.

"Kui me oleme jõudnud parimale äratundmisele, et vaktsiinivähesuse tingimustes on mõistlik kõigepealt vaktsineerida 60+ vanuserühm, siis peaksime üheskoos pingutama, et see tehtud saaks. Kui jaksame, võiksime üksteist mitte nuhelda ja mitte pakkuda asendustegevusi. Usutavasti kulub ära kõigi tarkade inimeste nõu, kuidas see sihtrühm ja vaktsiin omavahel kokku viia."

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar rääkis täna Delfile, et immunoprofülaktika ekspertkomisjon on andnud soovituse AstraZeneca vaktsiini alla 60-aastastele mitte süstida HIT-laadse sündroomi ehk trombiohu tekkimise tõttu.

Lutsar ütles, et Eestiga sarnase soovituse on andnud teisedki Euroopa riigid: Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Rootsi, Island, Küpros, Norra ja Holland.

“Ma ei saa mürki võtta, et selline soovitus jääb kehtima, sest uuringud alles käivad,” märkis Lutsar. Tema sõnul peaks Euroopa ravimiameti ravimiohutuse komitee algaval nädalal avaldama raporti sündroomi tekkimise ja AstraZeneca vaktsiini seose kohta.