Värskelt valminud uuringu järgi on valmis end vaktsineerima 75% Eesti elanikest. Nende hulka liigituvad ka inimesed, kes on juba vaktsineeritud. See näitaja on alates jaanuari algusest pidevalt kasvanud. Kahe nädala eest oli valmis vaktsineerima 71% inimestest ning kuu aja eest 69%. Kasv on seotud nii vaktsineeritute hulga kasvuga, vaktsineerimises kahtlejate hulga vähenemise kui ka COVID-19 vaktsineerimisse negatiivselt suhtuvate inimeste osakaalu vähenemisega.

Jaanuari alguses väljendas 16% elanikest seisukohta, et nad ilmselt ei plaani end vaktsineerida COVID-19 vastu. Märtsi lõpuks on nende hulk vähenenud 10 protsendile. Kindlalt oli enda vaktsineerimise vastu jaanuari alguses 15% elanikest, märtsi keskpaigaks langes see näitaja 12% juurde ning püsis sel tasemel ka kuu lõpus. Jätkuvalt on mõnevõrra madalam teistest rahvustest inimeste valmisolek vaktsineerida – märtsi lõpus oli neist valmis vaktsineerima 63%.

Lähikontaktsetest jääb isolatsiooni alla poole

Märtsi lõpu uuring vaatas esmakordselt, kuidas käituvad koroonaviirusesse nakatunud ja lähikontaktsed. Uuringu järgi jäi vaid 74% viirusega nakatunutest oma nakatumisest teada saades isolatsiooni. Lähikontaktsetest jäi isolatsiooni 48% ehk alla poole. 24% lähikontaktsetest ja 9% nakatunutest külastas toidupoodi või apteeki ning 14% lähikontaktsetest ja 3% nakatunutest käis jätkuvalt (osaliselt) kohal koolis või tööl. Seejuures järgivad koroonaviirusega nakatunud mitte-eestlased kehtestatud suuniseid hoolsamalt kui eestlased – koroonaviirusega nakatunud eestlastest jäi isolatsiooni 62%, muudest rahvustest Eesti elanikest 83%.

Ohutunne langeb

Veebruari algusest alates pidevalt tõusnud ja kahe nädala eest rekordiliselt kõrgele tõusnud ohutunne koroonaviiruse leviku suhtes on hakanud langema, kuid püsib jätkuvalt kõrgel. Värsketel andmetel peab olukorda kriitiliseks 69% elanikest, märtsi keskel oli vastav näitaja rekordiliselt kõrge 81 protsenti. Samal ajal on veidi langenud ka valmidus teha märkuseid piirangute eirajatele. Märtsi keskel oli 73% inimestest valmis läheduses viibivale ja piiranguid eiravale inimesele märkust tegema. Kuu lõpus oli nende inimeste osakaal 69%, mis on samas jätkuvalt kõrge näitaja.

Kolmandikul esineb depressiooni või meeleoluhäire sümptomeid

Uuringu andmetel esineb depressiooni või muu meeleoluhäire sümptomeid 30 protsendil, ärevushäire sümptomeid 25 protsendil ning vaimse kurnatuse sümptomeid 49 protsendil elanikest. Vaimse tervise probleemide esinemine on seda levinum, mida noorema vanuserühmaga on tegu. Vaimse tervise probleeme esineb rohkem töötute ning õpilaste ja üliõpilaste seas, kes kogevad keskmisest enam depressiooni või muu meeleoluhäire sümptomeid. Majanduslikes toimetulekuraskustes olevatel inimestel esineb enam ärevushäire sümptomeid. Neil, kelle töökoormus on suurenenud aga vaimse kurnatuse sümptomeid.

Inimesed tunnetavad jätkuvalt sissetuleku langust

Jätkuvalt tunnetab oluliselt suur osa Eesti elanikest oma (pere) sissetulekute langust seoses koroonaviirusest tingitud olukorraga ning viimase kahe kuuga on see mõju oluliselt kasvanud: kui veebruari alguses tunnetas sissetulekute langust 42% elanikest, siis märtsi lõpuks tunnetas seda juba 49% elanikest. Negatiivne mõju sissetulekutele on tugevam muudest rahvustest elanike seas. Nende seas tunnetab sissetulekute langust 63%, samas kui eestlaste seas 43%, mõju on kasvanud mõlemas rühmas. Seejuures vaid 41% elanikest on märkinud, et on kursis riigi poolt pakutavate toetusmeetmetega tööandjate ja töötajate kriisiga toimetuleku lihtsustamiseks ning 46% on kursis, kust otsida informatsiooni toetusmeetmete kohta. Informeeritus on madalam eelkõige madalama haridustasemega elanike seas.

Küsitluse tellis Riigikantselei ja viis läbi Turu-uuringute AS. Uuringu 26. küsitluslaine viidi läbi ajavahemikus 26.–29. märtsini 2021.