Loodud süsteem koostab riiki saabuvate vaktsiinitarnete ja COVID-19 riskirühmade lähteandmete alusel automaatse jaotusettepaneku Eesti enam kui 700 perearstile, võttes arvesse riskirühmade suuruseid nende nimistutes.
Seejärel täpsustavad ja kinnitavad perearstid tellimused ja terviseamet asub neid täitma. Lisaks annab rakendus perearstidele ülevaatlikku ja selget eelinfot neile saabuvate tarnete kohta.