Loodava sihtasutuse ülesandeks hakkab olema rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektide elluviimine. Tulevikus soovitakse sellest kujundada Eesti rahvusvahelise arengukoostöö kompetentsikeskuseks.

Loodav sihtasutus keskendub strateegiliste projektide elluviimisele Eesti jaoks olulistes riikides ja valdkondades. Ühtlasi liidetakse sellega Eesti idapartnerluse keskus, millel on aastatepikkune kogemus rahvusvaheliste arengukoostööprojektide tegemisel Euroopa Liidu idanaabruses.

Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul on arengukoostöö vajalik, et kaasata nii Eesti avaliku- ja erasektori kui ka kodanikuühenduste inimesi ning pakkuda neile võimalusi jagada oma teadmisi ja kogemusi. Minister lisas, et keskus on senisest kasulikum ka Eesti ettevõtetele välisturgudel parterite leidmiseks.

Tuleviku eesmärk on kujundada sihtasutusest Eesti rahvusvahelise arengukoostöö kompetentsikeskuses ning läbida Euroopa Komisjoni ametlik atesteerimine, et osaleda Euroopa Liidu arengukoostöö projektide korraldamises võrdväärse partnerina.

Loodaval keskusel saab olema viieliikmeline nõukogu, mille liikmed määrab välisminister. Sihtasutuse igapäevast tööd koordineerib üheliikmeline juhatus.