Liikumisvabaduse piirangut on võimalik lühendada kahe testiga. Liikumisvabaduse piirangust ja testimisest on vabastatud inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud COVID-19 haiguse või läbinud vaktsineerimiskuuri.

Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Uuel nädalal rakendub liikumisvabaduse piirang järgmistest riikidest saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Monaco, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Tšehhi ja Ungari. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul: Island, Liechtenstein, Portugal, Taani ja Ühendkuningriik.

Saabumine väljastpoolt Euroopat

Eestisse on võimalik reisida Austraaliast, Lõuna-Koreast, Rwandast, Singapurist, Taist ja Uus-Meremaalt. 10-päevane liikumisvabaduse piirang kehtib riikide puhul, mille nakatumisnäitaja on üle 16 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Järgmisel nädalal ühestki neist riigist saabudes liikumisvabaduse piirangut ei ole.

Kolmandate riikide kodanikele, kes saabuvad Eestisse töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole eespool olevas nimekirjas, ja viisaga Eestisse tööle tuleva tippspetsialisti ja iduettevõttesse või IKT valdkonda tööle tuleva välismaalase pereliikmeile rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirangu kohustus ning neil tuleb viivitamata Eestisse saabumise järel teha koroonaviiruse test ning kordustest mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist. Testimine ennetähtaegselt liikumisvabaduse piirangust ei vabasta.

Liikumisvabaduse piirangu lühendamine

Inimesed, kes ei soovi pärast Eestisse saabumist 10-päevast liikumisvabaduse piirangut, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test.

Inimene vabaneb 10-päevasest isolatsioonikohustusest enne tähtaega, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;

Kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase isolatsiooni võib lõpetada enne tähtaega juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

Pärast esimest negatiivset testi on lubatud näiteks täita edasilükkamatuid ja vältimatuid töökohustusi; osaleda vältimatul perekondlikul sündmusel; naasta riiki, kust Eestisse siseneti, juhul kui reisimise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus.

Info testi tõendi nõuete kohta on välisministeeriumi kodulehel. Testimise üksikasjad on kirjas veebilehel koroonatestimine.ee.