Põhimaanteede korrashoid ei ole midagi, mille eest Transpordiamet vastutab ainult kogemusele või kõhutundele tuginedes. Tegemist on mitme osapoole omavahelise koostööga, kuivõrd kaalul ei ole ei rohkem ega vähem kui liiklejate ohutus. See eeldab reaalajas informatsiooni selle kohta, millises piirkonnas on lumesahad oma töö teinud või näiteks soolapuiste lõpetanud. Kuna aga puhastustöödega tegelevaid allhankijaid on mitmeid erinevaid, vajas Transpordiamet ühte kindlat haldussüsteemi, mis annab konkreetse vaate reaalajas toimuvast.

Kuivõrd riigiteede hooldusmasinad peavad olema kõik varustatud jälgimisseadmetega, mida pakuvad mitmed erinevad tootjad, pidi Fleet Complete leidma lahenduse, kuidas edastada Transpordiametile andmete allikast olenemata ühtne ja selge vaade hooldusmasinate liikumisest ning tehtud hooldustöödest. „Eesmärk on ju tegelikult lihtne – tagada talvisel perioodil maksimaalselt heas korras teedevõrgustik ja teha seda võimalikult optimaalselt ning targalt.

Fleet Complete töötas Transpordiameti jaoks välja lahenduse, mis võimaldab koguda kokku erinevate ettevõtete sõidukite telemeetriaandmed, kuvades neid spetsiaalselt selleks loodud keskkonnas,“ räägib Fleet Complete’i müügijuht Marko Rebane. „Ühtne vaade võimaldab kokku hoida nii aega kui seeläbi ka raha ja lihtsustab kordades järelevalve teostamist, kuvades reaalajas erinevat infot alates läbitud trajektoorist ning lõpetades tehtud töödega. Kokku annab see kõik teedemeistrile selge ülevaate, kellel on tänu saadavale informatsioonile täpne ülevaade kõigest, mida allhankijad on teinud. Samuti sellest, milline on olukord maanteedel reaalajas – see on erakordselt oluline hooldustööde planeerimiseks.“

Fleet Complete’i pakutavad lahendused ei piirdu ainult teedehooldusega. Oma sõidukiparki võib hallata iga ettevõte tegevussuunast sõltumatult. Nii võib leida kliendide hulgast nii kauplusekette kui ka riigiameteid. Neid kõiki seob arusaamine, et targemini hallatud sõidukipark annab võimaluse hoida kokku kütusekulult ning säästa optimeeritud liikumistrajektooride kaudu aega ja samuti loodust.

Kui soovid Fleet Complete’i teenustega veelgi lähemalt tutvuda, leiad täpsemat infot ettevõtte kodulehelt. Samuti leiad kodulehelt kontaktandmed, kuhu panna teele oma võimalikud küsimused või päringud.