Sinilillekampaania väärtustab tervisesporti ning ka sel aastal kutsub kampaania üles osalema Veteraniväljakutse jooksul. Kuna piirangute tõttu on rahvakogunemised keelatud, toimuvad Sinilillejooksud virtuaalselt ning traditsioonilist kontserti Veteranirock näeb ETV2 vahendusel.

MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing (EVVÜ) juhatuse esimees Enn Adoson: „Olenemata praegusest keerulisest ajast riigis, on veteranid alati tunnustamist väärt. Sarnaselt eelmisele aastale on enamus kampaaniast virtuaalne, kuid loodame väga, et järgmisel aastal saame teha jälle rahvaüritusi. Seniks aga kutsume inimesi üles kandma Sinilille ja osalema veteraniväljakutses!“

Sel aastal kogutakse annetusi, et toetada veterane, nende lähedasi ning tervishoiu- ja spordivaldkonda laiemalt. Sinilille sümboolika müügist saadava tuluga aidatakse Narva Haiglal soetada vajalikke seadmeid, MTÜ Peaasjal jätkata tegevust vaimse tervise edendamisel, Viljandi linnal rajada välijõusaali ning Eesti Invaspordi Liidul edendada erivajadustega inimeste sporti.

Kampaania kestab 1. aprillist kuni 30. aprillini. Sümboolikat saab tellida veebist annameau.ee.

Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimse ja psüühilise erivajadusega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö.

Kõikjal Eestis aitavad Sinilillesümboolikaga toodete müügiga annetusi koguda piirangute tingimustele vastavalt Naiskodukaitse vabatahtlikud.