Comirnaty (Pfizeri ja BioNTechi vaktsiin)

Eelmisel nädalal 47 teatist

36 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta
9 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta
Tõsiseid reaktsioone kirjeldati 2 teatises:

Hilist tüüpi allergiline reaktsioon mitmeid tunde pärast vaktsineerimist, mis vajas haiglaravi, patsient on paranemas. Kraniaalnärvide hulgihaigusseisund (topeltnägemine, parema näopoole tuimus) 3 päeva pärast vaktsineerimist, mis vajas haiglaravi; patsient on tänaseks paranemas.

Vaktsiini ebaefektiivsust (haigestumist COVID-19 haigusesse) kirjeldati 10 teatises, neist 1 juhul 79-aastane raskete kaasuvate haigustega mees suri.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva (üksikutel juhtudel kauem). Lisaks kirjeldati näiteks neelamisraskust, alatemperatuuri, tasakaaluhäireid, hingamisraskust ja tundlikkushäireid.

Töövõimetuslehte vajati 2 juhul.

Moderna vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 4 teatist (naistel esinenud kõrvaltoimete kohta):

Teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone. Lisaks kirjeldati vererõhu tõusu.

AstraZeneca vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 178 teatist

120 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta
57 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta
Ühel juhul on sugu teadmata (patsiendi teatis saadetud müügiloa hoidja kaudu)
Tõsiseid (ravi vajanud) reaktsioone kirjeldati 5 teatises:

Oksendamine, mis allus ravimitele. Kahel juhul tekkis hüpertensiivne kriis (vererõhu järsku ja oluline tõus) vaktsineerimise järgselt tavapäraste kõrvaltoimete foonil (palavik, peavalu, iiveldus jne), mõlemal juhul oli vajalik haiglaravi, patsiendid paranesid. Allergiline reaktsioon (kõriturse), mis vajas ravi, patsient paranes. Kopsuarteri trombemboolia 18 päeva pärast vaktsineerimist, patsient vajas haiglaravi ja on paranemas.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone. Lisaks kirjeldati näiteks vererõhu tõusu, ninaverejooksu, igemete veritsust ja hematoomide teket.

Töövõimetuslehte vajati 10 juhul.