Sel nädalal tuleb Eestisse rekordkogus vaktsiini. Oodata on 20 000 Pfizer/BioNTechi ja 44 000 AstraZeneca vaktsiinidoosi.

"Kui need nõuavad meieni ilusti, siis annab see kindlasti sel nädalal võimaluse teha 30 000 kuni 40 000 vaktsineerimist, nagu oleme ka eelmistel nädalatel suutnud," rääkis Kiik Delfile. "Eesmärk on, et AstraZeneca vaktsiinidoose, mis liiguvad paralleelselt vaktsineerimiskeskustele ja perearstidele, kasutataks läbi nädalavahetuse."

Kiige sõnul on Eestis vaktsineerimise hõlmatus vanuserühmades 50-59 ja 60-69 teiste Euroopa riikide võrreldes parimate hulgas. 70-79 aastaste vaktsineerimisega on riik Euroopas 10. kohal, 80+ vanuserühmaga veel rohkem taga.

Kiige selgitas, miks Eestis just kõige eakamate riskirühmade vaktsineerimine teiste riikidega võrdluses mõneti maha on jäänud. Esmalt otsustas Eesti erinevalt nii mõnestki teisest riigist AstraZenecat eakatele algul mitte süstida, kuna puudusid vastavad uuringud selle efektiivsusest vanemaealistele. Teine põhjus on Eesti võrdlemisi lai definitsioon mõistele "eesliinitöötaja" - pea kõik meditsiinitöötajad ja sotsiaalhoolekande töötajad on saanud võimaluse lasta end vaktsineerida.

Kiige sõnul selgub üldpilti vaadates siiski, et enamik vaktsiinist on läinud vanemaealistele. "Eestis on tehtud vaktsineerimisi kokku umbes 194 000 inimesele," ütles Kiik. "Nendest natuke üle 50 000 on olnud vähem kui 50-aastased. Ligi kolmveerand vaktsineerimistest on seega tehtud vanuserühmale 50+"

Kiik rääkis ka, et kuigi sotsiaalmeedias võib jääda mulje, et just noored inimesed saavad vaktsiini kas siis eesliinitöötaja staatuse tõttu või end varunimekirja panemise järel, peavad tervihoiuasutused siiski kinni vaktsineerimisplaanist, mille järgi on fookuses eakad.

"On kindlasti ka neid juhtumeid, kus see [noore inimese vaktsineerimine - toim] pole olnud põhjendatud ja me kahtlemata jälgime ja vaatame neid olukordi, et kui tuleb väga palju nooremaid inimesi mõnelt tervihoiuasutuselt vaktsineeritute nimekirja, siis põhjendataks, et mis alusel neid vaktsineerimisi tehti," lisas Kiik.