Läänemets rõhutas, et nii kriitilisel hetkel on valitsuse ülesanne tagada inimeste võrdne kohtlemine üle Eesti: "Koroonakriisi käes kannatavad inimesed ühtemoodi nii Tallinnas, Paides kui ka Valgas. Inimesed vajavad riigi tuge sõltumata oma elukohast."

Ühtlasi viitas poliitik, et täna on Eestis üle poolte nakkuskolletest pärit töökohtadelt ning neljandik töötajaid on töökohal kokku puutunud haigestunud inimesega. Läänemetsa sõnul on haigena tööl käimise peamiseks põhjuseks asjaolu, et töölt puudutud perioodi eest saab inimene 30 protsenti väiksema palga ning peab kinni maksma esimese puudutud tööpäeva.

„Nagu näeme, on haiguspäevade hüvitamisel tugev mõju inimeste käitumisele ja valitsus ei tohiks lasta tekkida võimalusel, kus ainult jõukamad omavalitsused saavad osta oma elanikele suuremat tervisekaitset. See oleks taaskord Eesti inimeste ebavõrdne kohtlemine nende elukoha alusel,“ oli Läänemets kriitiline.

Aprilli keskel hakkab riigikogu arutama sotsiaaldemokraatide esitatud eelnõud, mille järgi hüvitaks riik COVID-19 haigete ja isolatsiooni määratute haiguspäevad alates esimesest päevast ja sada protsenti. Rahandusministeerium on selle kriisimeetme maksumuseks prognoosinud 8,5 miljonit eurot, mis teeks 1,3 protsenti 2021. aasta lisaeelarvest. Seni on peaminister haiguspäevade hüvitamise ettepanekusse suhtunud eitavalt.