25. märtsi õhtul süüdatakse ka Eesti kommunismiohvrite memoriaali „koduaia“ teedel küünlad. Kogu Eesti rahva eest süütavad küünlaid Eesti Mälu Instituudi, Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Vabamu, Eesti Inimõiguste Instituudi ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Inimõiguste Instituudi algatusel kuvatakse kell 8-23 Tallinnas Vabaduse väljaku ekraanil kõigi inimeste nimed, kes 1949. aastal küüditamisele määrati, sealhulgas need, kes vangistati, põgenesid või olid sunnitud end varjama ning need, kes hiljem Siberisse küüditatud peredes sündisid.

Küüditatute lugude jäädvustamiseks jätkab okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu 2020. aastal alguse saanud kogumisaktsiooni, mille eesmärgiks on koguda Siberisse küüditatute mälestusi ning mälestustega seotud esemete fotosid. Kogutud materjali lisatakse Vabamu veebipõhisele virtuaalnäitusele „Ajalugu asjades“.