Öises Tallinnas mõjub suuremast sõiduteest pisut eemal seisev Tähesaju ONOFF halbade kavatsustega inimesele nagu majakas. Kuna kauplus ei asu ostukeskuse sügavuses, vaid vitriiniga parkla poole, polnud murdvargal vaja teha muud kui purustada ukseklaas ja leekida tulistvalu varem välja vaadatud kauba järele. ONOFF kaupluste esindaja Kalev Vaino sõnul on kõnealust kauplust varem rünnatud iga paari aasta tagant.

„See konkreetne juhtum toimus jaanuaris. Valvekaamera videost on selgelt näha, et kõik käis kiiruse peale. Ukseklaasidel on küll spetsiaalne turvakile, aga kangi abil saadi ikkagi asjast jagu. Ilma käibemaksuta sisseostuhindu arvestades saime vargusest kahju pisut üle 10 000 euro, letihinnas tunduvalt rohkem. Võeti kõige uuemaid Samsungi ja iPhone’i mudeleid. Ja mitte poes katsumiseks väljas olevaid demotooteid, millega tavaelus midagi teha pole, vaid avamata karpides uut kaupa,“ meenutab Kalev Vaino.

Hea, et oli kindlustus

Tänu sellele, et tehnikapoel oli olemas varakindlustuse leping, hüvitati ettevõttele kahju juba seitse päeva pärast seda, kui nad olid saatnud kindlustusseltsile vajalikud dokumendid. Ettevõtte enda kanda jäi ainult 500 euro suurune omavastutus. Õnneks ei juhtu nii suuri vargusi tihti, isegi mitte igal aastal.

„ONOFFi kauplused on If Kindlustuse klient juba seitse aastat ja selle aja jooksul oleme hüvitanud kaks samas suurusjärgus vargust,“ räägib If Kindlustuse ettevõtte varakindlustuse tootejuht Risto Sondla. Ta lisab, et kindlustusteenuse vajadust tajuvad Eesti ettevõtted juba väga hästi. „Enamikul ettevõtetel on olnud kokkupuuteid mingit liiki varade kindlustamisega, kuid suurem osa hooneid ja varasid on siiski kindlustuskaitseta. Mõistlik oleks sõlmida ka nende puhul kindlustus enne, kui elu õpetab.“

Kaupu ja seadmeid kindlustatakse Eestis üha rohkem. Enamasti on Eesti ettevõtted seni pidanud piisavaks vaid varakindlustust, mis katab kulu juhul, kui kahju kannatab hoone, kaup või tehnika. Paljud ei tea, et lisaks varale on võimalik kindlustada end ka äritegevuse katkemise vastu, mis võib päästa ettevõtte elu.

Risto Sondlale meenub juhtum, kus ilma sellise kindlustuskaitseta poleks ettevõte ehk tuhast tõusnudki. „Ühes keskmise suurusega toiduainetööstuses toimus tulekahju, mille tagajärgi likvideeriti terve aasta. Raske öelda, kas nad ilma kindlustushüvitiseta veel tegutseksid, aga vara ja ärikatkestuse kahjuhüvitis kokku oli pea sama suur kui ettevõtte aastane käive. Lisaks varakahjule hüvitasime äri katkemise kindlustuse alt selle perioodi töötajate palgad, ettevõtte muud püsikulud ja prognoositava ärikasumi. Selliseid juhtumeid tuleb ette igal aastal.“

Vara- ja ärikatkestuse kindlustus tagavad ettevõttele stabiilsuse

Suurima kindlustunde saab ettevõtja siis, kui ta on kindlustanud nii ettevõtte vara kui ka selle äri jätkumise. Paraku arvatakse tihti, et piisab vaid varade kindlustamisest. Maailma kindlustuskogemus näitab, et enamik ettevõtteid, kellel ärikatkestuse kindlustust pole, lõpetab suurema õnnetusjuhtumi tagajärjel pankrotiga. Seda põhjusel, et kui näiteks mõni oluline tootmisseade puruneb või tootmine tormi- või tulekahju tõttu seiskub, jääb ettevõttel saamata märkimisväärne tulu, kuid kohustused ei kao kuhugi – jätkata tuleb palkade maksmist ning laenude-liisingute eest tasumist.

Kuna keegi ei oska täpselt prognoosida, kui kaua võtab aega ettevõtte taastumine tulekahjust, suurest tormist, mõnest muust suuremast rikkest või õnnetusest, siis aitab taolistest olukordadest välja ärikatkestuse kindlustus, mida võib nimetada ka ettevõtte elukindlustuseks. Ärikatkestuse kindlustus saab rahastada püsikulusid, laenumakseid ja palgakulusid ning hüvitada prognoositava ärikasumi.