Ukraina arengukoostöö projektide eesmärk on heade valitsemistavade toetamine, sealhulgas nii korruptsioonivastane võitlus ja turvaliste IKT-lahenduste arendamine kui ka sõltumatu avalik-õigusliku ja elektroonilise meedia tugevdamine. Samuti on siht edendada väikeettevõtlust ja tõhustada haridussüsteemi, mille puhul eelistatakse Ida-Ukraina toetamisega seotud ning naistele ja sisepõgenikele suunatud projekte. Ukrainale on taotlusvoorus ette nähtud 600 000 eurot.

Nii Gruusias kui ka Moldovas rahastatakse heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamist IKT-lahendustega, hariduse edendamist ning väikeettevõtluse toetamist. Gruusiale on taotlusvoorus ette nähtud 600 000 eurot, Moldovale 500 000 eurot.

Valgevene arengukoostööprojektide toetus on mõeldud idu- ja väikeettevõtluse, sõltumatu meedia ning tudengite abistamiseks. Taotlusvoorus on Valgevenele ette nähtud 300 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. mai kell 12.