Hiina kehtestas sanktsioonid Euroopa parlamendisaadikute, diplomaatide ja teadurite ehk teisisõnu oma igapäevast tööd tegevate inimeste vastu. Välisministeeriumi hinnangul on Hiina selline reageering lubamatu ning mõistab sanktsioonide kehtestamise hukka.

Välisministeerium rõhutas, et inimõigused on universaalsed ja kõik riigid, ka Hiina, on kohustatud tagama inimõiguste ja põhivabaduste kaitse vastavalt ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonile. Hiina selline tegevus ei aita edendada Euroopa Liidu koostööd Hiinaga ega toeta ka Eesti ja Hiina kahepoolsete suhete arendamist.

Välisministeerium teavitas saadikut, et Eesti jätkab inimõiguste kaitsmist kõikjal maailmas ning toetab ELi inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel seatud piiranguid ja on põhjendatud juhtudel alati valmis neid laiendama.

Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonid on suunatud inimõigusi järjekindlalt rikkuvate Hiina ametiisikute vastu ja need põhinevad tõendusmaterjalidel.