Minister Liina Kersna märkis, et Mario Kadastik on tunnustatud teadlane, kes on panustanud teadusvaldkonna arengusse erinevatel positsioonidel. „Seetõttu ei vaja ta sisseelamisaega,” ütles Kersna ja lisas, et teadusvaldkonnas on mitmeid aktuaalseid teemasid, mis vajavad lahendusi. “Näiteks uue perioodi struktuurivahendite kasutamine, uute halduslepingute sõlmimine ülikoolidega ning koostöö Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, et innustada ka erasektorit teadus- ja arendustegevusse investeerima.”

Mario Kadastik sõnas, et tal on hea meel liituda ministri meeskonnaga. „Toon omalt poolt kaasa pea kahekümne aasta jagu teadussüsteemis osalenu vaate ning viimase viie aasta osas ka teadusadministratsiooni poolse nägemuse,“ ütles Kadastik. „Soovin panustada teadussüsteemi parendamisse ning aidata suurendada nii alusteaduste, innovatsiooni kui ettevõtluse võimekust.“

Mario Kadastik on koordineerinud ka Eesti liitumist CERN-iga. Doktorikraadi füüsikas kaitses Kadastik 2008. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis.