Terviseamet tuvastas menetluse käigus, et SA Ida-Viru Keskhaigla tegevuspraktikas esinesid puudused ja patsiendi vaktsineerimisel ei lähtutud vaktsineerimiskavast. Jaanuaris 2021 kuulusid prioriteetsete sihtrühmade hulka tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajad ning hoolekandeasutuste kliendid.

„Riikliku järelevalvemenetluse käigus tuvastatud vajakajäämised on nüüdseks kõrvaldatud ning haigla on võtnud kasutusele meetmed, et analoogiliste puuduste tekkimist edaspidi vältida,“ ütles Terviseameti nakkushaiguste osakonna spetsialist Juta Varjas.

Terviseamet andis SA Ida-Viru Keskhaiglale kaks soovitust:

1. Tagada, et SARS-CoV-2 viiruse vastaste vaktsineerimiste läbiviimisel juhindutakse COVID-19 vaktsineerimisplaanis kehtestatud sihtrühmade prioriteetsusest.

2. Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamiseks tuleb süsteemselt kontrollida osutatud tervishoiuteenuste dokumenteerimist ja edastamist tervise infosüsteemi.

Kuivõrd haigla tegi järelevalvemenetluse läbiviimisel igakülgset koostööd, teadaolevalt oli tegemist vaid ühe isiku sihtrühmavälise vaktsineerimisega ning puudused on tänaseks kõrvaldatud, otsustas Terviseamet riikliku järelevalvemenetluse lõpetada.