Juhtüksuse vahetustseremoonial autasustati Eesti kontingendi kaitseväelasi Prantsusmaa missioonimedalitega Médaille d´Outre Mer. Missioonimedalitega tunnustatakse Prantsuse ja liitlassõdureid, kes on teeninud Prantsusmaa armee koosseisus välisoperatsioonidel.

„Koostöö „Lamy“ lahingugrupiga on olnud sujuv ja produktiivne, kuna meie prantslastest relvavennad on olnud asjatundlikud ja abivalmis, kohanesime kiiresti nende tööprotseduuridega ning koostöö lahingugrupi üksustega on operatsioonide käigus sujunud väga hästi. Toimus järjepidav info- ja kogemuste vahetus nii staabi- kui ka naaberüksustega,“ ütles Eesti kontingendi vanem major Vjatšeslav Senin.

„Lahingugrupi juhtkond jäi Eesti sõdurite tegevusega väga rahule, sõdurid said korduvalt kiita oma valvsuse, töökuse ja distsiplineerituse eest. Täname ära minevat prantsuse kontingenti tehtud töö eest ning ootame sujuvat ja kogemusrikast koostööd uue „BISON“ lahingugrupiga,“ lisas ta.

Juhtimise üle võtnud lahingugrupiga „Bison“ kohanemisraskusi major Senini sõnul oodata ei ole. „Koostöö uue „Bison“ lahingugrupiga hakkab olema hea, kuna prantsuse üksuse koosseisus on mitmeid sõjaväelasi, kes on varasemalt teeninud Tapal paiknevas eFP lahingugrupis. See on kahtlemata suureks plussiks meie koostalitlusvõimele,“ ütles major Senin.

Lahingugrupp „Bison“ on tänaseks teenistusülesandeid juba täitma asunud. Eesti kontingent jätkab teenistust koostöös „Bison-i“ sõduritega käesoleva aasta maikuuni, mil toimub Eesti kontingendi vahetus.

Eesti kontingent paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eesti üksus elab ja teenib samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased. Operatsioonil Barkhane on Eesti üksuse ülesanneteks patrullimine Gao linnas ja selle lähiümbruses, baasikaitse ja kiirreageerimine.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine.

Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane Malis üksusega osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.