Reeglite järgi peavad ministrid ja nõunikud hoidma isiklikud ja avaliku huvi lahus, samuti on näiteks ministril keelatud aasta jooksul pärast ametikohalt lahkumist asuda tööle oma valitsemisala äriühingu või sihtasutuse juhtorganis, vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalne kaamerat".

Lobistidega suhtlemise hea tava täpsustab lobitöö ja lobisti mõisted ning kehtestab alates 30. juunist ametnikele kohustuse avalikustada vähemalt kord kvartalis asutuse veebilehel kohtumised lobistidega.

Justiitsminister Maris Lauri ütles, et ei saa välistada, et lobisuhtluse regulatsioon ühel hetkel jõuab ka seadusse.

Lauri sõnul arutab valitsus lobistide registri teemat uuesti aasta pärast, tuginedes selle aja jooksul kogutud informatsioonile.