"Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) kriteeriumitele vastavalt ei ole põhjuslik seos kindel, aga terviserikke seost vaktsiini manustamisega ei saa välistada. See on võimaliku kõrvaltoime üksikjuhtumi hindamisel oodatav tulemus ja põhjusliku seose edasine analüüs toimub Euroopa ravimiametis (EMA) rahvusvaheliselt kogutud sarnaste teadete alusel," teatas ravimiamet täna.

Ravimiamet sai 3. märtsil kõrvaltoime teatise seoses 31-aastase mehe surmajuhtumiga, keda vaktsineeriti AstraZeneca vaktsiiniga 17. veebruaril. Pärast koroonavaktsiini manustamist esinesid vaktsineeritul tavalised kõrvaltoimed, mis mõne päeva pärast leevenesid, ent kümme päeva pärast vaktsineerimist tekkis trombotsütopeenia ja ajuarterite tromboos, mis vajas haiglaravi ning lõppes surmaga.

Ravimiameti ülesanne oli hinnata, kas vaktsiini ja terviserikke vahel on seos. Hindamise aluseks on WHO juhend, milles toodud kriteeriumite alusel seos liigitatakse kas kindlaks, kindlalt puuduvaks või selliseks, mille põhjuslik seos ei ole üheselt määratletav. Kui seos ei ole üksikjuhtumi andmete alusel kindlalt määratletav, siis jätkatakse seose uurimist rahvusvaheliselt, sarnaste haigusjuhtude najal ja nende kõigi andmeid koos hinnates võidakse jõuda mehhanismini, mis kinnitab seost vaktsiiniga või andmeteni, mis seose ümber lükkavad.

Ravimiamet kogus hindamiseks vajalikud haigusjuhtu puudutavad ning vaktsineeritu varasema terviseseisundiga seotud andmed ning kaasas hindamisse Tartu ülikooli kliinikumi ja Ida-Tallinna keskhaigla spetsialistid. Viimased andmed laekusid 18. märtsi õhtul. Hindamisel leiti, et vastavalt WHO kriteeriumitele ei ole kindlaid tõendeid, et terviserike oli vaktsiini manustamisega seotud, kuid sobivat ajalist seost ja muu kindla põhjuse puudumist arvestades ei saa põhjuslikku seost terviserikke ja vaktsiini vahel välistada.

Haigusjuhu kõik asjakohased andmed on edastatud EMA ravimiohutuse andmebaasi ning neid täiendatakse tänaseks lisandunud teabega. EMA on vaktsiini seost tromboosi ja trombotsütopeeniaga hinnates selle juhtumi andmed arvesse võtnud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid