1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljonis andsid täna hommikul sõdurivande pea 130 veebruari alguses teenistust alustanud talvise kutse ajateenijat.

2. jalaväebrigaadis andsid täna pärastlõunal sõdurivande ligi 50 veebruari alguses teenistust alustanud talvise kutse ajateenijat, mida on samuti võimalus live-ülekandena vaadata Kuperjanovi jalaväepataljoni Facebooki lehelt.

„Selle aasta talvise kutse sõduribaaskursus ei olnud kergete killast – esimesed väliööbimised toimusid paukuva pakasega, paks lumi ja külmunud maa raskendasid kaeviku kaevamist ning märkimisväärset pingitust nõudis kooronaviiruse vastane võitlus. Seda suurem on minu rõõm sõdurieksami suurepäraste tulemuste üle. Kõigi takistuste kiuste saavutatud head tulemused tekitavad ka kindluse, et talvise kutse võitlejatest saavad head kasvatajad ja toetajad suvel ja sügisel ajateenistust alustavatele noortele meestele ja naistele nende sõduribaaskursustel,“ ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Indrek Sarap.

Ämari ja Klooga lõpurännak

Seitse nädalat kestnud sõduri baaskursuse jooksul omandasid 2. jalaväebrigaadi võitlejad üksiksõdurile vajalikud oskused ning sooritasid sel nädalal ligi kolmekümne kilomeetri pikkuse sõdurirännaku, mille käigus testiti ka teadmisi nii esmaabi, laskepositsioonide rajamise, lahinguväljal liikumise kui ka muude oluliste teemade omandamise osas. Edasi jätkub nende teenistus kas nooremallohvitseri- või autojuhikursusel.

Samuti vannuvad täna Ämaris truudust Eesti Vabariigile 73 ajateenijat, kellest 45 on küberväelast, 27 logistikapataljoni võitlejat ja üks lennubaasi teenistuja. Kolmapäeval läbisid Ämari ja Klooga kandis kõik, kes rajale läksid, ka lõpurännaku.

Esimest korda leidis staabi- ja sidepataljoni ajateenijate väljaõpe aset Ämari lennubaasi territooriumil ning esimest korda olid koos väljaõppel staabi- ja sidepataljoni ning logistikapataljoni sõdurid ehk sellisel kujul koostööd ja ühist pingutus pole varem olnud.

Uuel nädalal asuvad ajateenijad juba õppima autojuhi, eriala- või nooremallohvitseri baaskursusel.

Kursused jätkuvad

Lisaks andsit täna Jüriöö pargis truudusetõotuse Eesti Vabariigile ligi 130 Vahipataljoni ajateenijat. Mereväe üle 30 ajateenija vandusid tõotust juba täna hommikul Miinisadamas toimunud pidulikul rivistusel.

Uuest nädalalast jätkuvad ajateenijate õpingud nooremallohvitseri baaskursuse, relvaerialakursuse ja autojuhi eriala suunal. Mereväe ajateenijad jätkavad mereväe alaste erialadega.

Sõdurivandega tõotab kaitseväelane jääda ustavaks demokraatlikule Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti Vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga, olla valmis ohverdama oma elu isamaa eest ning pidada kinni kaitseväe distsipliinist. Truudusetõotuse annavad ajateenijad pärast sõduri baaskursuse lõpetamist. Sõduri baaskursus on ajateenistusse kutsutud sõduri jaoks esmatasandi õpe, kus värsketele kaitseväelastele antakse üksikvõitleja teadmised ja oskused.

Sõduri baaskursus lõppeb eksamiga. Õppurisõdurite teadmisi ja oskusi kontrollitakse nii teoreetiliste testidega kui ka praktiliste harjutuste käigus, kus on vaja lahendada erinevaid ülesandeid nagu tulepositsiooni valik, maskeerimine, vahemaade mõõtmine, esmaabi andmine ja miinide paigaldamine. Samuti kontrollitakse sõdurite vastupidavust rännakuga, mille kogupikkus on erinevates väeosades kuni 50 kilomeetrit.

Veebruaris teenistust alustanud sõdurite ametikoht väeosas eeldab 11-kuulist väljaõpet ning nendest saavad tulevased ülemad, erialaspetsialistid ja autojuhid. Oma juhioskused pannakse proovile juba suvel, kui nendest saavad juulis teenistust alustavate noorte ülemad. Ajateenistuses saadud teadmised on ettevalmistus teenistuseks reservis ja reservteenistuse lahutamatu osa.