Elva vallavanem Heiki Hansen ütles, et FC Elva tegevjuhi ebaeetiline käitumine on äärmiselt taunitav. „Vallavalitsus taunib täielikult sellist käitumist ja leiab, et sellele ei saa olla õigustust. Iga noor ja vanem peab tundma, et sporditegevus on turvaline,“ sõnas Hansen ja lisas, et igaüks meist vastutab selle eest, et taolised juhtumid tuleks päevavalgele ja neile reageeritaks piisava tõsidusega.

Vallavalitsus julgustab kõiki neid, kel on olnud kokkupuude ebaeetilise käitumisega, sellest kindlasti märku andma. Samuti paneme lastevanematele südamele, et noortega räägitaks taolistest juhtumitest ning sellest, kuidas käituda ja kuhu pöörduda.

Vallavanem Heiki Hansen loodab, et ühe inimese tegevus ei heida varju kogu Elva valla spordi mainele.

Vald palub selliste juhtumite korral või küsimustega sel teemal pöörduda valla lastekaitsespetsialistide (elva.ee/ametnikud) või veebikonstaablite poole (politsei.ee/et/veebikonstaablid).

Samuti on võimalik nõu ja abi saamiseks pöörduda kirjutades e-aadressile info@lasteabi.ee või tel 116 111.