Kliinik 32 tegi taas 10 000 euro suuruse sihtotstarbelise annetuse Kultuuripartnerluse SA kontole, mis tegeleb eraraha kaasamisega kultuurielu toetamiseks ning mille fookuses on just vabakutseliste kultuuritegijate toetamine.

Kliinik 32 peaarsti dr. Lauri Vahtra sõnul on riik loonud neile võimaluse teha tööd ja teenida tulu. "Arstidena on meil võimalus ja kohustus olla avatud ning kättesaadav meie patsientidele. Riik on kinkinud meile tasuta vaktsineerimise võimaluse, mida oleme lahkelt kasutanud. Erinevalt vabakutselistest kultuuritegijatest, kes oma professionaalsete oskuste saavutamiseks on samuti palju haridusteed käinud ja peavad sarnaselt arstidele end vormis püsimiseks igapäevaselt edasi arendama, on nende võimalused piiratud. Meile kõigile meeldib võtta sisse koht kontserdi- ja teatrisaalis, aga võime vaid aimata, kui paljudel inimestel jääb ka piirangute lõppemisel lavale tulemata lihtsalt seetõttu, et nad oli sunnitud loobuma oma õpitud elukutsest," ütles Vahtra.

Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul teeb Kliinik 32 annetused eriliseks nende argumentatsioon. "Arstide selgitused on väga lihtsad ja loogilised ning seetõttu paljudele arusaadavad ja eeskujuks. Mul ei ole mandaati liiga paljude vabakutseliste nimel kõneleda, kuid seda, et see on sõnumi selguses, eeskujus ja numbrites oli oluline tugi nii möödunud aasta lõpus kui saab olema tänavu kevadel, seda ma julgen küll väita," ütles Kubits.

Möödunud aasta kevadel asutatud Kultuuripartnerluse Sihtasutus kaasas 2020. aastal läbi annetuste ja sündmuste korralduse ligi 89 000 eurot, millest valdav enamus maksti välja honoraride või toetustena. Teine osa jagunes online kontsertide korraldamisel tehniliste kulude katteks ja maksudeks. Töötasu või muid hüvesid ei ole sihtasutuse asutajad võtnud. Meelis Kubitsa sõnul ei ole tänavu kavas online kontserte korraldada. "Me saime olulise kogemuse ja see oli vajalik toode märtsis ja aprillis 2020, aga kontserdikorraldus ei ole meie missioon," sõnas Kubits.