Eesti haiglad ja terviseamet on pöördunud Tartu ülikooli poole palvega saata haiglatesse appi arstitudengeid, et toetada meditsiinisüsteemi võitluses Covid-19 pandeemiaga. Oma eilses avalduses kinnitaski Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, et ülikool on valmis korraldama õppetöö ümber nii, et arstiüliõpilaste abiga saaks kriitiline hetk tervishoiusüsteemis üle elatud ja samas ei saaks pihta nende haridus.

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani professor Margus Lember nentis, et arstiõpe on intensiivne ja selle kõrvalt töötamine ei ole kerge. Samas on arstiõpe viimase aasta jooksul kannatanud praktikumide vähesuse all, sest kontaktõpe on olnud tugevasti piiratud. Seoses vaktsineerimistega on nüüd taas võimalik haiglates enam õppetööd läbi viia ning seeläbi saaks panustada ka tööjõukriisi lahendamisse.

300 huvitatud tudengit

Sel nädalal viis ülikool arstitudengite seas läbi küsitluse, millega uuriti nende valmiduse kohta minna appi Eesti haiglate Covid-19 osakondadesse. Laekunud vastustest tuli välja, et paljud üliõpilased töötavad juba praegu haiglates, sh neist 172 Covid-19 osakondades. Oma valmisolekust minna toeks kas abiarsti, abiõe või hooldajana, on teada andnud 300 tudengit.

Nii ongi ülikool asunud õppetööd ümber korraldama. See aga ei tähenda, et haiglatesse appi minemine oleks kõigile tudengitele kohustuslik ning käsukorras kedagi tööle ei saadeta, rõhutas Lember.

Hiljem suurem koormus

Tunniplaani muutmine tähendaks, et osadel rühmadel oleks õppetööst neljanädalane paus haiglates töötamiseks. Ülejäänud õppetöö toimuks aga selle võrra intensiivsemalt kuni kevadsemestri arvestusliku lõpuni.

Need tudengid, kes tööle ei lähe, saavad sellel perioodil iseseisvalt õppida. "Õppeainete läbimine toimub neil sama korra järgi kui nendel üliõpilastel, kes lähevad vahepeal tööle. Õppetöö osas koheldakse kõiki üliõpilasi võrdselt," lausus meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda.

Õppetöö ümberplaneerimine ei puudutaks siiski kõiki kursuseid, vaid neid, kus on võimalik abijõude veel täiendavalt haiglasse saada.

Lisaks kutsus ülikool kogu haiglates praktikal viibivat kuuendat kursust üles seal jätkama pärast praktika lõpetamist. Ülikool lubas kuuendal kursusele võimaldada ka praktikaplaani muutmist, et haiglad saaksid suunata tudengeid nendesse osakondadesse, kus on abikäsi kõige rohkem tarvis.

Motiveerimaks üliõpilasi, annab ülikool neile personalikriisi leevendamisele kaasa aitamise eest kaks ainepunkti. Lisaks on töö haiglates tasustatud.