„Vaimse tervise probleemid, eeskätt depressioon, on Eestis peamine tervisekaotuse põhjus. See on valdkond, mis on meie ühiskonnas olnud aastaid alatähtsustatud – kui peale vaadates ei paista, on ju lihtne ignoreerida. Aga pea liiva alla peitmine üksnes süvendab neid probleeme ja toob kaasa väga raskeid tagajärgi, mida õigeaegse abi korral saaks vältida,“ ütles president Kaljulaid seadust välja kuulutades.

„See, kuidas abi kättesaadavaks tegemist alaealistele püüti kuude kaupa pidurdada, on kurb ja ei tee ühelegi poliitikule au. Tasub mõelda, mitu inimest jäi selle aja jooksul päriselt abita. Perevägivald, väärkohtlemine, söömishäired, depressioon, erinevad sõltuvused on kõik olemas ja osade noorte jaoks paraku igapäevane reaalsus. Meie kohustus ühiskonnana on tagada, et kõigil inimestel oleks võimalus abi saada,“ rõhutas riigipea. President lisas, et see on samm küpsema ja tervema ühiskonna poole ning tänas kõiki Riigikogu liikmeid, kes seaduse vastuvõtmist toetasid.

Seadus reguleerib alaealisele ning piiratud teovõimega isikule psühhiaatrilise abi andmist. Edaspidi saavad kaalutlusvõimelised alaealised õiguse oma nõusolekul saada psühhiaatrilist ravi, mis oli seni ilma vanemate nõusolekuta võimatu.

Samuti täpsustatakse piiratud teovõimega inimese õigust saada psühhiaatrilist abi sarnaselt teistele tervishoiuteenustele. Lisaks saab piiratud teovõimega inimese huvidest lähtudes kaasata toe pakkumiseks ka tema seaduslik esindaja või tema poolt usaldatud täisealine teovõimeline inimene.

Seadus jõustub üldises korras.