Eestis on 12. märtsi seisuga tuvastatud viimase seitsme päeva jooksul keskmiselt 1092 nakatumisjuhtumit miljoni elaniku kohta, millega "edestatakse" endiselt napilt Tšehhimaad.

Kui jätta välja alla 100 000 elanikuga "kääbusriigid", on pandeemia jooksul mõnel ajahetkel Eestist kõrgeima näitajani küündinud vaid kuus riiki - Belgia, Iirimaa, Portugal, Tšehhimaa, Leedu ja Gruusia. Neist kõige kõrgemale on see suhtarv kerkinud Belgias, kus 30. oktoobril oli seitsme päeva jooksul miljoni elaniku kohta tuvastatud keskmiselt 1536 uut nakatumisjuhtumit.

Belgia ja teisedki nakatumiskõveraga maailmas esirinda kerkinud riigid on ühtlasi head näited, kuidas kontrolli alt väljunud haiguspuhang maha suruda - näiteks Belgias oli juba 13 päeva pärast rekordnumbrit sama näitaja langenud alla 500.

Kui arvestusse lisada ka "kääbusriigid", võiks negatiivse rekordi omanikuks pidada ka Vatikani, kus piisas oktoobris nädala jooksul kokku 15 nakatumisjuhtumist, et keskmine miljoni elaniku kohta tõuseks 2649-ni. Samuti on alla 100 000 rahvaarvuga riikidest Eesti praegust näitu eri hetkedel ületanud Andorra, Liechtenstein ja Luksemburg.