31-aastane päästeameti töötaja suri kaks nädalat pärast koroonavastase vaktsiini saamist. Vaktsiini ja surma seost ei ole ravimiamet kinnitanud.

"Ravimiameti ülesanne on hinnata terviserikke võimalikku põhjuslikku seost vaktsineerimisega. Tegemist on teadusliku hinnanguga ja selleks on vaja täpset ja laiapõhjalist teavet," on kirjas ravimiameti tänases pressiteates.

Põhjusliku seose hindamisel lähtutakse maailma terviseorganisatsiooni (World Health Organization) juhistest. Hindamisel on oluline terviseseisund enne ja pärast vaktsineerimist, teised kasutatud ravimid. Lisaks kõrvaltoime teatise andmetele võib olla vaja uurida ja hinnata ravidokumentatsiooni, otsida täiendavat infot reaktsiooni kumulatiivsete andmete hindamiseks andmebaasidest.

Ravimiamet peab oluliseks terviserikke ja vaktsiini võimaliku seose osas põhjustes nii kiiresti selgusele jõuda, kui see mitmete osapoolte koostöös võimalik on.

Praegu ootab ravimiamet lahangu laboratoorsete analüüside vastuseid. Nende tegemise kiirus ei sõltu ravimiametist, aga ITK on öelnud, et need võiksid saabuda umbes nädala pärast ehk 19.märtsil.

"Kui ravimiameti spetsialistidel ja kaasatud ekspertidel on need andmed käes, saame hinnangu lõpetada ja avaldame, kas terviserike võis olla seotud vaktsiiniga või mitte," seisab teates.