11. märtsi hommikul toimunud tseremoonial kinnitas rahvusliku toetuselemendi ülem kapten Rait Metsaste NSE tööala väravasse uue nimesildi. Metsaste räägib asjast lähemalt videos.

Kratt on maagiline olend Eesti mütoloogiast, kes on kokku pandud kätte juhtuvatest vahenditest ja kes väärtusliku vara omanikule kokku veab. Tema olemust kirjeldab Eesti kirjanduse klassika Andrus Kivirähki „Rehepapp“.

Missiooni mõistes on Kratt kohandatud kaitseväe põhiväärtustega. Erinevatel rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel samastub Kratt rahvusliku toetuselemendiga. Kratt on kokku pandud erinevatest vahenditest, nii ka NSE komplekteeritakse üle kaitseväe erinevatest erialaspetsialistidest. Kõik varad ja vahendid operatsioonipiirkonnas on väärtuslik kaup. Tuleb olla Kratt ja see piiratud ressurss oma kasuks võimalikult efektiivselt tööle panna.

Eesti kontingent paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eesti üksus elab ja teenib samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased. Operatsioonil Barkhane on Eesti üksuse ülesanneteks patrullimine Gao linnas ja selle lähiümbruses, baasikaitse ja kiirreageerimine.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane Malis üksusega osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.

„Afganistanis ristiti NSE ala Camp Kratt’iks. Logistikute põhiülesanne on tagada lahinguvõime ja jätkusuutlikkus. Sellest tulenevalt nimetame ka Mali NSE ala Camp Kratt’iks. Loodetavasti paneme aluse traditsioonile, kus kõik tulevased NSE tööalad erinevatel rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel nimetatakse Kratt’iks.“ ütles kapten Metsaste. „Kui liitlane, kes on eestlastega koos teeninud Malis, saadetakse järgmisele missioonile ja ta kuuleb nime Kratt, siis ta teab, et eestlased on kohal ja tegemist tagalaalaga.“

9. veebruarist kuni Vabariigi aastapäevani said soovijad osaleda Sõdurilehe Facebook-i ja kaitseväe Instagrami lehel korraldatud nimekonkursil. Kokku laekus 35 nimepakkumist, mille hulgast kahjuks „õiget“ nime komisjon ei leidnud.

„Häid kandidaate oli mitmeid, näiteks Sepikoda või Varbola, kuid puudu jäi järjepidevusest, mis on seotud nii NSE ajalooga kui ka olemusega.“ lisas kapten Metsaste. „Komisjoni arutelu käigus pakuti välja juba Afganistanis kasutusel olnud nimi Camp Kratt, milles kõik NSE olemuse, ajaloo ja Eesti kultuuriga seotu ühtse terviku moodustab.“