Kohtumisel arutati võimalusi tihedamaks koostööd Ühendkuningriigi ja Balti riikide vahel. Kõne all oli ka Euroopa julgeolek, sealhulgas Venemaa, Ukraina ja Valgevene küsimused. Välisministrid tegid avalduse, milles seisavad ühiselt demokraatlike väärtuste ja inimõiguste kindlustamise ning kliimamuutustega võitlemise eest.

Pressikonverentsil rõhutas Raab toetust Eesti julgeolekule ja kindlat tahet NATO eelpaigutatud jõududes osalemist jätkata. “Tunneme selgelt, et Eesti julgeolek on ka meie julgeolek,” ütles minister. “Siin teenivad Briti sõdurid on selle üheks tõendiks ja nad ei lähe siit kuhugi. Jätkame koos teie ja kõigi teiste partneritega vastuseisu Venemaa pahatahtlikule tegevusele siinses reaktsioonis, võite meie solidaarsusega arvestada.”

Raab lisas, et nii Ühendkuningriik kui Eesti seisavad liberaalse kaubanduse, demokraatia ja avatud ühiskonna eest ning arutasid täna sellealast koostööd muu hulgas ka ÜRO julgeolekunõukogus. “Teeme tihedat koostööd meediavabaduse kaitsel, nii Valgevenes kui mujal,” ütles Raab. “Mõlemal poolel on huvi koostööd kõigis neis valdkondades tugevdada. Hindame väga kahe riigi sada aastat kestnud suhet ja loodame seda järgmise saja aasta jooksul edasi arendada.”

Kohtumisel lepiti kokku, et tugevdatakse veelgi koostööd NATOs, räägiti Atlandi-ülestest suhetest ja kliimatemaatikast. „Küberküsimustes rõhutasime samameelsete riikide praktilise koostöö ja infovahetuse tähtsust, sest üheskoos tegutsedes oleme ohtude vastu paremini kaitstud,” ütles Liimets enne pressikonverentsi. „Loomulikult käsitlesime ka COVID-19 pandeemiaga seonduvaid teemasid. Olime ühel meelel, et praegu on oluline vaktsineerimisega kiiresti edasi liikuda ja ka üksteise õnnestumistest õppida. Arutasime ka seda, kuidas teha vaktsiinid kättesaadavaks maailma vähem arenenud riikidele.”
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid