Vähekindlustatud isikutele ja koolide taasavamise tarbeks on mõeldud 1 045 900 ühekordset kirurgimaski, mis on komplekteerimises ning jõuavad lähiajal kohalikesse omavalitsustesse, kes tagavad nende jaotamise.

„Kohalikud omavalitsused teavad ise kõige paremini, kuidas ja kellele maske jagada ning neil on ka juba kogemus, sest varasemalt on riigi poolt vähekindlustatutele laiali saadetud nii ühekordseid- kui ka korduvkasutatavaid maske,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab.

Sotsiaalhoolekandeasutused ning Politsei- ja piirivalveamet saavad vahendeid kasutada vastavalt vajadusele, et tagada oluliste tegevuste elluviimine ning kaitsta haavatavamate inimrühmade turvalisust. Lisaks töötajate kaitsmisele võimaldab see politseil maske vajadusel kontrollide käigus ka inimestele jagada.

Aab lisas, et võrreldes ligi aasta taguse ajaga on riik isikukaitsevahendite osas oluliselt paremas olukorras ning märkimisväärne varu on olemas. Samuti on taastunud tarneahelad. „Seega ei ole otstarbekas riigi keskset varu enam nii suurena hoida ja pigem suuname kaitsevahendid kohe sinna, kus neid võib kõige rohkem vaja minna, et suudaksime võimalikult väheste takistustega mingi hetk piiranguid leevendama hakata,“ sõnas Aab.

Veebruari lõpus otsustas valitsus pandeemia kiirenenud leviku tõttu eraldada riigi kesksest isikukaitsevahendite varust vahendeid sotsiaalhoolekandeasutustele, riigikoolidele, kohalike omavalitsustele ning olitsei- ja piirivalveametile kokku 3 864 260 kirurgimaski ning 11 770 700 nitriilkinnast.

Riigi keskne isikukaitsevahendite varu koosneb ca 9,7 miljonist kirurgimaskist, üle 4 miljonist respiraatorist, ligi 30 miljonist nitriilkindast, mitmest miljonist kitlist ja kilepõllest, rohkem kui sajast tuhandest kaitseülikonnast jne. Aab märkis, et riigi lattu jääb veel märkimisväärne varu alles ning laiali jagatakse turul vabalt saadaval olevaid maske ja kindaid.