"Teatavasti Maardus ei ole oma haiglat ja sealsed patsiendid saavad ravi just Tallinnas, seega peame ühiselt pingutama viiruse tõkestamisse, sest nii saame vähendada ka meie haiglate koormust," sõnas Kõlvart.

Tallinna linnavalitsus otsustas eilsel istungil toetada Maardu linna koroonaepideemia leviku tõkestamisel ja annab naaberlinnale 100 000 maski elanikele tasuta jagamiseks. Ühtlasi võtavad Tallinna Munitsipaalpolitsei ametnikud kõrgendatud tähelepanu alla maski kandmise Tallinn-Maardu bussiliinidel, kus selgitatakse maski kandmise olulisust ning jagatakse maske näokatteta sõitjatele.

Tallinna linnapea Kõlvart ja Maardu linnapea Vladimir Archipov rääkisid üleeile koroonaepideemiast tingitud olukorrast mõlemas omavalitsuses, jagati leevendusmeetmete rakendamise kogemust ning arutati koostöövõimalusi epideemia tõkestamiseks.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et koroonaviiruse leviku tõkestamine on saanud kohalikele omavalitsustele üheks suuremaks väljakutseks ja selle olukorra lahendamise võti peitub omavahelises koostöös, seda nii omavalitsuste tasandil kui ka riigiga.

"Viirus ei jälgi halduspiire, seega peame haiguse leviku peatamiseks ühiselt lahendusi otsima," märkis Kõlvart. "Kuna kahe linna vahel toimub tihe liikumine, siis tähendab see ka suuremat viiruseleviku ohtu. Maski kandmine on esmane vahend, millega saame hoida iseenda ja teiste tervist, seepärast jagame Tallinna maskivaru ka naaberlinna elanikega ja teeme ühiselt selgitustööd bussides."

Ka Maardu linnapea Archipov rõhutas naaberlinnade vahelise koostöö olulisust. "Ajal, mil koroonaviirussse nakatunute arv on Maardus väga kõrge, rakendame linna poolt kõiki ulatuslikke meetmeid, et peatada viiruse levik linnas, kaitsta riskigruppi kuuluvaid inimesi ja tagada ühiskonna toimimine. Tänan Tallinna linnapead koostöövalmiduse eest ja usun, et üksteist toetades saame üks kord epideemiast jagu," ütles Archipov.

Ühtlasi arutasid linnapead olukorda Tallinna haiglates. "Meie tervishoiusüsteem ja haiglate personal on juba praegu väga kriitilises seisukorras. Teatavasti Maardus ei ole oma haiglat ja sealsed patsiendid saavad ravi just Tallinnas, seega peame ühiselt pingutama viiruse tõkestamisse, sest nii saame vähendada ka meie haiglate koormust," sõnas Kõlvart.

Juba eile viidi Tallinna linna poolt läbi ka infotund Maardu linna sotsiaaltöötajatele.

Meeride kohtumise tulemusena otsustati, et koroonaviiruse leviku takistamiseks aitab Tallinn Maardul rakendada ülespool nimetatud meetmeid, mis pealinnas on juba edukalt kasutusele võetud. Koostöö jätkub operatiivsel tasandil.