Perearstide seas viidi hiljuti läbi küsitlus, mille eesmärgiks oli välja selgitada perearstide valmisolek riskigruppide kiireks vaktsineerimiseks. Tulemustest selgus, et 80% vastanutest on valmis alustama viivitamatult. Samuti selgus, et 60% perearstidest on valmis oma nimistu riskigruppidesse mittekuuluvaid inimesi vaktsineerima alates maikuust, mis on riigi poolt planeeritud ajastus.

“Vaktsineerimise kiirusest sõltub, millal suudame ületada kriisi tervishoius ja naasta normaalse elukorralduse juurde,” rõhutas perearstide seltsi juht dr Le Vallikivi. “Kuna perearstid ei saa seniste kogemuste põhjal olla kindlad, et vaktsiin nendeni õigel ajal ja õiges koguses jõuab, tegeleb enamik perearste alles esimesse riskirühma kuuluvate, st üle 80-aastaste patsientide vaktsineerimisega. Vaktsineerimiseks on perearstidel vaja ainult vaktsiini ja toimivat logistikaplaani.”

Kuna sageli pole vaktsiinid saabunud lubatud ajal ja lubatud kogustes, hakatakse patsiente vaktsineerima kutsuma siis, kui vaktsiin on kohale jõudnud. Nii viibib vaktsiini manustamine veel 1-2 päeva.

Inimese jaoks on esmane usaldusisik terviseküsimustes tema perearst. Just riskirühma patsientidega on perearstidel tihe suhtlus, üksteist tuntakse hästi ja perearstikeskuses valitsev õhkkond on inimese jaoks tuttav. Kuna riskirühmade puhul on tegemist kõige haavatavama osaga ühiskonnast, tuleb just neile inimestele pakkuda vaktsineerimise võimalust esmajärjekorras.

Eesti perearstide selts rõhutab, et kõik eeldused kiireks ja sujuvaks vaktsineerimiseks perearstikeskustes üle Eesti on olemas. “Eestis kehtib alates neljapäevast sisuliselt eriolukord,” selgitas dr Le Vallikivi. “Perearstid üle Eesti ootavad lahendusi, kuidas jõuaksid vaktsiinid kokkulepitud ajal ja vajalikes kogustes võimalikult kiiresti perearstikeskustesse, et viia lõpule riskirühmade vaktsineerimine ja alustada kogu elanikkonna vaktsineerimisega. Nendest otsustest sõltub kõikide meie inimeste tervis ja riigi edasine toimimine.”