„Maksta tuleks ainult nende päevade eest, mil laps lasteaias käib. Otsuse teeb linnavalitsus esmaspäeval, lisaks lasteaia kohatasule vabastatakse munitsipaalhuvikoolide õpilased õppetasust,“ selgitas abilinnapea Varje Tipp.

Oma soovidest ja lapse puudumistest peavad lapsevanemad lasteaeda esimesel võimalusel teavitama. Märtsis väljastab linnavalitsuse raamatupidamisteenistus märtsikuu eest tavapärase arve, tasaarveldused tehakse aprilli-mai arvetel lähtuvalt eelmise kuu koha kasutamisest.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 9. märtsi korraldusele ei tohi homsest koolimajades viibida ka 1.-4. klassi õpilased, kellele see seni oli lubatud. Koolimajades tohivad olla ainult hariduslike erivajadustega õpilased ja õppijad, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid ja konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osalevad praktilises õppes, teevad eksameid või teste. Eile õhtul lisas valitsus neile õpilased, kelle vanem töötab elutähtsa teenuse osutaja juures või kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osaleda.

Õpilastega, kes kooli jäävad, tegeletakse individuaalselt ja koolid peavad kasutama koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ohutusmeetmeid. Valitsuse korraldus ja selle seletuskiri on avaldatud veebilehel www.kriis.ee.

Siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe on alates homsest keelatud. Erand tehakse üksnes profisportlastele, erivajadusega inimestele ja rehabilitatsiooniga seotud tegevustele.

Väljas on huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. Koos tohivad liikuda ja sportida kuni kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ja teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele, profisportlastele, erivajadusega inimestele ja rehabilitatsiooniga seotud tegevustele.

Seoses valitsuse seatud piirangutega otsustas Pärnu kriisikomisjon Raja ujula ja kesklinnas asuva uisuväljaku sulgeda. Kaalumisel on ka lasteaedade ujulate sulgemine.

Kultuuriasutused on homsest külastajatele suletud. Raamatukogudes toimub lugejate kontaktivaba teenindamine. Eelregistreerimisega interneti kasutamise võimalus tagatakse Rääma raamatukogus.

Ajavahemikuks 11. märts kuni 11. aprill 2021 välja antud avalike ürituste load tühistatakse, 10. aprilliks kavandatud Pärnu Päeva üritused jäävad ära.

Avalikustamisel olevate detailplaneeringutega on soovitatav tutvuda linnavalitsuse kodulehe kaudu. Ka planeeringute avalikustamised toimuvad reeglina veebis, kuid kuni viis inimest, kes soovivad linnavalitsuse esimese korruse saali tingimata kohale tulla, saavad seda teha eelregistreerides ja ohutusmeetmeid järgides.