Eile Washingtoni mõttekoja Newlines Institute for Strategy and Policy avaldatud raportis väidetakse, et Hiina valitsus kannab riiklikku vastutust käimasoleva genotsiidi eest uiguuride vastu, rikkudes genotsiidikonventsiooni, vahendab CNN.

Tegemist on esimese valitsusvälise organisatsiooni sõltumatu õigusliku analüüsiga genotsiidisüüdistuste kohta Xinjiangis.

Arvatakse, et kuni kaks miljonit uiguuri ja teisi moslemivähemusi on suletud laagrite võrgustikku. Endiste kinnipeetute sõnul tehti neile ajupesu, neid kuritarvitati seksuaalselt ja isegi steriliseeriti sunniviisiliselt. Hiina eitab kõiki süüdistusi inimõiguste rikkumises, väites, et need keskused on vajalikud usuäärmusluse ja terrorismi ärahoidmiseks.

Hiina välisminister Wang Yi ütles 7. märtsil, et genotsiidisüüdistused „ei saa olla pöörasemad”.

Newlinesi erialgatuste direktor ja raporti kaasautor Azeem Ibrahim ütles, et genotsiidisüüdistusi toetavad ülekaalukad tõendid.

ÜRO neljaleheküljelise genotsiidikonventsiooni kiitis peaassamblee heaks 1948. aasta detsembris ning selles on selge definitsioon, mis endast genotsiidi kujutab. Hiina on koos 151 muu riigiga sellele konventsioonile allkirja andnud.

Konventsiooni II artikkel ütleb, et genotsiid on katse panna toime tegusid „kavatsusega hävitada täielikult või osaliselt riiklik, etniline, rassiline või religioosne grupp”.

Konventsiooni järgi saab genotsiidi toime panna viiel viisil: tappes grupi liikmed, tekitades grupi liikmetele tõsist kehalist või vaimset kahju, tekitades tahtlikult grupi täieliku või osalise füüsilise hävingu kaasa toovad elutingimused, kehtestades meetmed sündide ärahoidmiseks grupis või viies grupi lapsed sunniviisil üle teise gruppi.

Newlinesi raportis öeldakse, et Hiina valitsus on tegevusega Xinjiangis täitnud kõik need genotsiidi kriteeriumid.