„Paistab nii, et ennekõike Briti mutatsioon on seal lisandunud,” ütles Järvinen.

Helsingin Sanomat küsis Järvinenilt, kuidas muutus Eesti koroonaolukord Euroopa üheks hullemaks Tšehhi järel.

„Eesti nakkusolukorras paistab nüüd välja see, et piirangute kohta on otsuseid tehtud aeglaselt. Seal on ka mentaliteet ja juhiste järgimine võib-olla teistsugune kui siin,” ütles Järvinen.

Järvineni hinnangul on Eesti nakatumistel olnud märkimisväärne mõju Helsingi piirkonna olukorrale. Need on peegeldunud Helsingi piirkonna ehitusobjektide ja muude töökohtade nakatumistes.

„Meie ehitusobjektide nakatumisahelates on taustal olnud sageli viiruse mutatsioon,” ütles Järvinen.