"Koroonaviiruse levik Eestis on väljunud viimase kuu jooksul kontrolli alt. Haiglad on ülekoormatud ning piirkonniti näeme nakatumisnäitajaid, mis on võrreldavad eelmisel aastal Itaaliat tabanud humanitaarkatastroofiga. Valitsus peab viivitamatult reageerima ja kuulutama Eestis välja eriolukorra," edastasid Isamaa fraktsiooni liikmed pressiteate vahendusel.

Eestis nakatub viirusesse igapäevaselt 1500, sureb ligikaudu 10 ning haiglaravil on 626 inimest. Plaaniline ravi on suures osas peatatud ning tugevalt on häiritud erakorralise abi andmine. "Valitsus ei ole kriisijuhtimisega hakkama saanud ning olukord on kontrolli alt väljunud, mistõttu tuleb tegutseda otsustavalt," leiavad fraktsiooni liiked.

"Eesti on kuristiku äärel ning lahendus kuristikust pääsemiseks on võtta kriisijuhtimine peaministri kontrolli alla. Eriolukorra väljakuulutamine võimaldab korrastada juhtimis- ja vastutusahela ning loob võimaluse konkreetse kriisijuhi ja vastutajate määramiseks. See annab täiendava kindlustunde ühiskonnale tervikuna ning võimaldab senisest paindlikumat ja operatiivsemat tegutsemist, mis on kriisiolukorras eriti oluline. Ühtlasi on see tugev kommunikatiivne sõnum, mis koondab Eesti inimesi viiruse leviku tõkestamisel," seisab Isamaa pressiteates.

Erakond käis välja, mis sammud peaks valitsus astuma:

  • Rakendama Teadusnõukoja poolt välja pakutud meetmed viiruse leviku tõkestamiseks;
  • tagama tervishoiusüsteemi võimekuse;
  • töötama välja kriisist väljumise kava ning rakendama vajalikud toetusmeetmed täiendavatest piirangutest mõjutatud ettevõtetele;
  • rakendama tõhusad meetmed ja ressursid koostöös erasektoriga vaktsineerimise paremaks korraldamiseks;
  • kehtestama sanktsioonid inimestele, kes ohustavad teiste tervist ning rikuvad seatud piiranguid.

Vastavalt Hädaolukorra seadusele võib Vabariigi Valitsus loodusõnnetusest, katastroofist või nakkushaiguse levikust põhjustatud hädaolukorra lahendamiseks välja kuulutada eriolukorra. Vabariigi Valitsus kuulutab eriolukorra välja kogu riigis või ühe või mitme maakonna või kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil. Esmakordselt taasiseseisvunud Eestis kuulutas valitsus välja eriolukorra 12.03.2020. Eriolukord asendus 18. mail 2020 tervishoiualase hädaolukorraga ning 9. juunil 2020 viis terviseamet valmisoleku taseme hädaolukorra ohu faasi.