"Olukord koroonarindel on praegu selline, nagu ta ei ole veel kunagi varem olnud," märkis Krista Fischer oma sotsiaalmeedias, kutsudes eestimaalasi üles viiruse leviku vähendamise nimel pingutama. "Arutelud teemal, et kuidas ja kelle süül see selliseks on kujunenud, meid praegu edasi ei aita, hetkel peame tegutsema, et muuta seda mida muuta veel annab."

Fischer tõi esile kurjakuulutava statistika: kui viimaste päevade puhul on ööpäevas avastatud umbes 1500 positiivset koroonajuhtumit, võib eeldada nende seast 100-120 haiglapatsiendi lisandumist, mis omakorda võib päädida 10-15 koroonasurmaga. Kui haiglas viibitakse keskmiselt 9-10 päeva, tähendab selline trend peagi vajadust 1000 koroonapatsiendi haiglakoha järele.

"Analüüs on näidanud, et umbes 7% neist [koroonanakatunutest - toim.] jõuab varem või hiljem haiglasse. Haiglapatsientidest 12% või veidi enam sureb, teistel võib võtta mitmeid kuid enne kui taastub varasem energia ja töövõime (ja osadel jäävad püsivad tervisekahjustused)," selgitas teadusnõukoja liige oma arvutuste tagamaid.

Fischer märkis, et viimasel ajal on suurenenud haiglapatsientide seas tööealiste inimeste osakaal: umbkaudu pooled on alla 70-aastased, veerand aga alla 60-aastased.

"Oleme reaalselt olukorras, kus meie meditsiin on jõudnud toimetulekupiirini (rääkimata muudest nii laialdase nakatumisega seotud probleemidest). Tegelikult on see piir juba ületatud, sest plaaniline ravi on suures osas peatatud ja tugevalt häiritud on ka erakorralise abi andmine," tuli Fischeril tõdeda.

Ta tõi oma postituses välja järgmised punktid, mis on hädavajalikud nakkuskordaja alandamises:

- Püsime kodus või jalutame looduses
- Eelistame e-kaubandust poeskäimisele, aga kui ikka väga vaja käia, siis kanname seal võimalikult kvaliteetset maski
- Väldime ühistransporti (samuti, kui väga vaja, siis ainult korraliku maskiga)
- Jätame ära kõik plaanitud kokkusaamised füüsilises ruumis ja asendame need virtuaalkohtumistega. Zoom, Skype jt vahendid pole ainult töökoosolekuteks - nende abil saame parmini tekitada päriselt koosolemise tunde ka heade sõpradega
- Nakatununa või lähikontaktsena püsime isolatsioonis ja näitame üles nulltolerantsi nende suhtes, kes neid reegleid ignoreerivad

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid