Teadusnõukoja analüüsi kohaselt oli nakatumine SARS-CoV-2-ga eelmise nädala jooksul kasvanud 30 protsenti. Nakatamiskordaja R on jõudnud 1,25-ni.

Levik on hoogsaim Saaremaal, Tallinnas, Ida-Virumaal ja ka Lääne-Virumaal. Eesti on uute nakatumiste poolest Euroopas olenevalt näitajast esimesel, teisel või kolmandal kohal. Iga kahe päeva jooksul laekub registreeritud nakatunuid enam kui esimese laine jooksul kokku.

Nakatumine on kõrgem nooremates vanusrühmades (35-39-aastased ja 15-19-aastased). Varem on sellele sageli järgnenud nakatumise kasv vanemates rühmades, mida võib seekord pidurdada riskirühmade ja hooldustöötajate vaktsineerimine.

Haiglaravi vajavate COVID-haigete hulk kasvas eelmise nädalaga 80 haige võrra. Isegi pärast COVID lisa voodikohtade avamisi on Põhja regiooni haiglates hõivatud 84 protsenti isoleeritud voodikohtadest ning Lõuna regioonis vastavalt 76 protsenti.

Teadusnõukoja ettepanekute dokumendis kirjutatakse, et haiglate võimekus uute COVID-19 haigete vastuvõtmiseks on mitmel pool ammendumas ja pandeemilise ravivõimekuse tagamiseks hakkab katkema plaaniline statsionaarne ravitegevus. Kui nakatumine stabiliseeruks praegusel tasemel, oleks märtsi keskpaigas 3000 uut nakatumist päevas, seisab dokumendis.

Kui R langeks märtsi kuu jooksul 0,9-0,8ni, jõuaks nakatamisnäitaja aprilli keskpaigaks alla 500.

Valitsusele esitatud soovitused

1. Jätta kehtima eelmisel nädalal kehtestatud meetmed.

2. Vii ellu kõik teadusnõukoja eelmisel nädalal tehtud ettepanekud.

3. Lubada toitlustusasutuses ainult kaasamüük.

4. Kehtestada ka välitingimustes 2 + 2 reegel.

5. Lubada alates 15. märtsist koolipidajatel piirkondlikku nakatumisnäitajat silmas pidades korraldada lõpuklasside kontaktõpet kuni 2 päeval nädalas tagades viirusetõrje meetmeid.

6. Katsetada antigeeni kiirtestide läbiviimist sellest huvitatud koolides.

Eelmisel teisipäeval välja pakutud piirangutest jättis valitsus kõrvale järgmised ettepanekud: piirata nii avaliku kui ka eraviisiliste kokkusaamiste arvu kuue inimesega; keelata väliruumides avalikud üritused (välitingimustes on avalikud üritused ja avalikud koosolekud lubatud kuni 10-liikmelistes rühmades, siseruumides on avalikud üritused keelatud); sulgeda spordiklubid.