Teisipäeval toimunud muuseuminõukogu erakorralisel ja laiendatud koosolekul, milles osalesid muuseumijuhid üle Eesti, otsustati koostada kultuuriministeeriumile omapoolsete ettepanekutega pöördumine muuseumivaldkonna COVID-19 kriisist välja toomiseks.

Kohtumisel osalenud muuseumite nimel saadeti täna kultuuriminister Anneli Otile pöördumine, milles märgiti, et muuseumid on kogu kriisi jooksul teinud kõik endast oleneva loomaks turvaline ja madala nakkusriskiga külastuskeskkond. Toonitatakse, et muuseumikülastusega seotud nakkuskoldeid ei ole Euroopas tuvastatud ning muuseumide toimimist on pandeemia ajal peetud oluliseks pidepunktiks ühiskonnaliikmete vaimse ja sotsiaalse tervise hoidmisel.

Sellest lähtuvalt tehti ettepanek avada muuseumid kui kõrge turvalisusega paigad piirangute leevendamise esimeses laines. Ühtlasi paluti algatada kriisist väljumiseks valdkonna kestlikkust tagavate meetmete väljatöötamine ning kohaldada need kõikidele muuseumidele sõltumata nende omandivormist.

Lisaks rõhutati pöördumises muuseumide rolli haridusasutustena ning võimet olla koolidele tugevaks partneriks ja abiks. Muuseumijuhid palusid, et muuseumipedagoogid ja külastajate teenindusega seotud töötajad vaktsineeritaks sarnaselt teiste haridusasutuste töötajatega.

Pöördumises selgitatakse, et kriisiabimeede tagas eelmisel aastal muuseumide töövõime ja säilitas töökohad. Allakirjutanute sõnul väärib esile tõstmist, et muuseumid reageerisid kiiresti ka varasematel sulgemise perioodidel, panustasid haridustegevustesse ja hoidsid publikuga ühendust erinevate digilahenduste kaudu. Avamisjärgne 2020. aasta suvehooaeg näitas muuseumide laialdast mõju siseturismile ja teistele majandusaladele, nagu majutus, toitlustus, loomemajandus.

"Ühiskonna sulgemine tõstab taas ootusi muuseumidele ja me oleme selleks valmis. Vajame ka nüüd toetusmeedet, et oleks tagatud muuseumide igapäevatöö, mis hõlmab nii sisuloomet kui ka muuseumikogude ja taristu haldamist," sõnavad pöördumise autorid.

Nad on seisukohal, et muuseumides pakutavaid haridusprogramme ja huvitegevusi tuleb käsitleda võrdselt haridusvaldkonna programmidega ja toetada muuseumide korraldatud huviharidust, sh e-õppega seotud programmide välja töötamist.

Pöördumise on allkirjastanud Agnes Aljas, Alar Karis, Anton Pärn, Inge Laurik-Teder, Kadri Valner, Maarja Vaino ja Sirje Helme.

Muuseuminõukogu on kultuuriministri nõuandev kogu, kes teeb ettepanekuid ja annab arvamusi muuseumiseadusest tulenevates küsimustes