Turvafirma G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja selgitas, et kui noormees esimest korda maskita Viru keskuses jalutas, ei olnud ta nõus turvameestele selgitama, miks ta maski ei kanna. Teadupärast kehtib Eestis praegu valitsuse korraldus kanda avalikes siseruumides maski, et takistada koroonaviiruse levikut.

Turvatöötajad vestlesid noormehega ning saatsid ta välja. Viru keskuse sisekorraeeskiri ei luba seal maskita viibida.

Siiski paistis, et noormees ei saanud korraldusest aru, sest kõndis taas maskita Viru bussiterminalis. "Ta provotseeris turvatöötajaid ja keeldus täitmast nende korraldusi," ütles Raja. Turvatöötajad otsustasid nooruki taas välja saata, kes hakkas neile vastu. "Kinnipidamise käigus isik rabeles ja osutas vastupanu. Kohale kustuti politsei, kes noormehega vestles ja ta keskusest välja saatis," lisas Raja.

Raja ütles, et taolised intsidendid on siiski üksikjuhtumid. "Järjest rohkem kaubanduskeskuste külastajaid kannab eeskujulikult näomaski. Suur aitäh kõigile maski kandjatele, kes aitavad meie kõigi tervist hoida," tänas Raja neid, kes reeglitest eeskujulikult kinni peavad. Raja sõnutsi keelduvad mõned maski kandmisest põhimõtteliselt, kuid need olukorrad lahendatakse rahumeelselt ning inimene kas lahkub keskusest või paneb maski ette.

"Turvatöötajate ülesanne on kontrollida kaubanduskeskuses kehtestatud reeglite täitmist, sealhulgas maski kandmise kohustust. Kui reegleid ei järgita, on kaubanduskeskuse turvatöötajatel õigus reeglite rikkujate liikumist keskuses piirata," meenutas Raja. Ta lisas veel, et eraettevõtjatel täielik õigus kehtestada oma territooriumil enda ja teiste turvalisuse tagamiseks vajalikke käitumisnorme.

Kesklinna jaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss kinnitas, et häirekeskus sai täna teate Viru keskuse turvatöötajalt, et turvaruumi on toimetatud alaealine noormees, kes keeldus maski kandmast.

"Esialgse info järgi oli noormees koos sõpradega keskuse ühe ukse juures ja keeldus turvamehe palvel maski kandmast. Turvamees juhatas noormehe välja, kuid noorukid olid tagasi teisest uksest ja käitusid provotseerivalt, valides teadlikult tee, seadmaks ohtu teiste inimeste tervis," kirjeldas Kirss.

Ettevõtjad on kehtestanud täieliku õigusega oma ettevõttes käitumise reeglistiku, et tagada nii oma töötajate kui ka teiste külaliste turvalisus, lisas patrulltalituse juht. Samuti on ettevõtjatel õigus kehtestatud reeglite üle järelevalvet teostada, mida ka tehakse.

"Politsei vestles noormehega ja ta mõistis oma käitumise tõsidust. Siinkohal on oluline meelde tuletada, et valitsuse kehtestatud reeglid on kohustuslikud täitmiseks ning palun ka lapsevanematel selgitada lastele, et maski kandes saame naasta kiiremini tagasi normaalse elukorralduse juurde.“