Viga oli eestikeelses kirjapildis: “Kanna mask õigesti!”, kuid õige oleks “maski”. Kaebuses märgitakse ka, et plakatil on kaks venekeelset lauset, mida pole eesti keelde tõlgitud.

Amet juhtis tähelepanu keeleseaduse § 16 lõige 1-le, mille kohaselt peavad avalikku kohta paigaldatud viidad, sildid, ettevõtte liiginimetus ja välireklaam, sealhulgas poliitilise agitatsiooni eesmärgil paigaldatud välireklaam, ning juriidilise isiku teadaanded olema eestikeelsed.

Amet märkis kirjas veel, et seaduse § 4 lõige 3 kohaselt järgitakse avalikkusele suunatud tekstides keelekasutuse head tava, mis tähendab, et avalikkusele suunatud tekstid kirjutatakse ilma vigadeta ning üheselt mõistetavalt.

Tomusk palus vead parandada ja lisada õige tõlge infoplakatitele. Ta andis Maardule kaks nädalat vigade parandamiseks.

Maardu linna avalike suhete osakonna juhataja Jelena Katsuba sõnas Vene Delfile, et paraku eiravad paljud Maardu elanikud maski kandmise nõuet ja suhtuvad selle kandmisse negatiivselt. Tema sõnul on probleeme ka koroonahaigete ja positiivse testi andnud inimestega, kes ei pea eneseisolatsiooninõudest kinni.

“Probleemid esinevad enamasti venekeelsete maardulaste seas,” nentis Katsuba.

Katsuba selgitas, et kolm nädalat tagasi, kui koroonaga nakatunute arv ületas 300 piiri, ja kiire kasv jätkus, otsustas linnavalitsus suurendada linnaelanike teadlikkust: avalikes kohtades peab kandma maski, selle õigesti kandmine on oluline ja et haigestudes peab end isoleerima.

“Selleks käivitasime kampaania ja püüdsime elanikke linna ajalehtede ning ekraanide, ametliku kodulehe, Facebooki ja teleuudiste kaudu teavitada,” selgitas Katsuba.

Katsuba märkis, et amet leidis plakatilt ühe kirjavea. Tema arvates on üllatav, et keeleamet peab vajalikuks teavitada venekeelseid inimesi peamiselt riigikeeles linnas, kus koroonaviiruse nakatumise määr on mitu korda kõrgem kui riigi keskmine ja kus elab 80 protsenti venekeelseid elanikke, kellest paljud ei järgi viiruseleviku tõkestamise nõudeid.

“Sellest hoolimata on seadus seadus ja me täidame seda,” lisas Katsuba. Ta ütles, et plakatid asendatakse uutega etteantud tähtajaks.

Katsuba on veendunud, et elanikele on vaja linnakeskkonnas pidevalt meelde tuletada, kui oluline on täita nõudeid, mis aitavad päästa palju inimelusid.