Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern selgitab taustaks, et kuigi kaitsjad taotlesid kohtult Tederi vahistamise tühistamist, taotlesid nad vahi alt vabastamise alternatiivina asendustõkendit – elektroonilist järelevalvet.

"Ringkonnakohus nõustus prokuratuuriga, et Tederi puhul esineb põhjendatud kuriteokahtlus ning tema vahistamine on põhjendatud. Siiski leidis kohus, et Tederist tulenevat uute kuritegude toimepanemise ohtu saab ära hoida ka elektroonilise järelevalvega. Ringkonna argumendid on prokuratuurile veenvad ning prokuratuur ei pea nende ümberlükkamist praeguses menetlusfaasis vajalikuks," arutleb Pern.

"Seetõttu otsustasime ringkonnakohtu määrust mitte vaidlustada. Kui kohtueelse menetluse kestel peaksid ilmnema asjaolud, mis viitavad Tederi vahistamise vajadusele, on meil võimalik seda maakohtult uuesti taotleda."

Teder pääseb kinnipidamisasutusest vabadusse homme.

Kahtlustused mitmes kuriteos

Tederit ja Keskerakonna endist peasekretäri Mihhail Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et too kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, kindlustamaks Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamiseks. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, sest kaitsepolitseiameti töötajad pidasid Tederi ja Krachti kinni.

Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederi Krachtile altkäemaksu andmist.