Erakondade rahastamise järelevalve komisjon alustas menetlust, et uurida taas üht Keskerakonnaga seotud reklaami. ERJK esimees Liisa Oviir selgitas märtsi alguses, et komisjonile laekus kolm avaldust, milles väideti, et linnarahade eest tehti Keskerakonnale reklaami. Nimelt peavad avalduse esitajad reklaamiks seda, et Kohta-Järve volikogu aseesimees Vladimir Evve kiitis videos Keskerakonda ja siunas teisi erakondi.

Evve ise selgitas, et Kohtla-Järve linn sõlmis jaanuarikuu lõpus lepingu MTÜ-ga Edukad Sillamäe Noored, et toota ja levitada videoid erinevate linnaasutuste tegevuse kohta. "Samal ajal on ESN-il koostööleping uudisteportaaliga Panorama Kohtla-Järve, mille üheks omanikuks mina olen. Kõnealune video oli tehtud selle lepingu raames. Kohtla-Järve linn ei tellinud seda videot ega maksa selle eest. Hämmastav, et ERJK poole pöördunud inimesed ei suvatsenud selle kohta esmalt minu käest küsida," edastas ta.

Ka Kohtla-Järve linnapea Ljudmilla Jantšenko (Keskerakond) tõrjus väiteid, et linn on maksnud reklaamklipi eest. Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et juhtunu kahjustas põhjendamatult erakonna mainet. "Paraku ei ole vastuseid küsitud asjaosalistelt endilt, kuigi kogu info oleks kätte saanud vaid mõne telefonikõnega nii opositsioonipoliitikust kaebuse esitaja, ERJK kui ka meediaväljaanded," edastas Hanimägi. "Seetõttu on Keskerakonna sidumine antud küsimuses meelevaldne ning näib väga selgelt olevat paraku osa valimiskampaaniast," märkis ta.

Kuigi Evve pole erakonna liige, on ta mitu korda kandideerinud Keskerakonna nimekirjas.

Keskerakond on saanud enim ERJK-lt sugeda, tihti just seetõttu, et kasutavad maksumaksja raha oma poliitikute reklaamimiseks. Vaata graafikult märgilisemaid ERJK ettekirjutusi.