„Korrakaitsjad said informatsiooni selle kohta, et isikud Svjatlana Tsihhanovskaja lähiringkonnast valmistavad ette massirahutusi ja riigiorganite hoonete hõivamist Gomeli territooriumil. Plaani teostamiseks otsisid viimased soovijaid endiste sõjaväelaste ning siseasjade organite ja eriolukordade ministeeriumi töötajate hulgast. Oma tegevuse läbitöötamise ja üksikasjaliku planeerimise eesmärgil organiseerisid süüdistatavad 5. augustil kohtumise, kus viibis teiste hulgas kohal ka Tsihhanovskaja ise,” teatas uurimiskomitee, vahendab Tut.by.

Uurimiskomitee avaldas ka video: „Fonoskoopilise ekspertiisi tulemuste järgi kuuluvad hääled videosalvestusel süüdistatavatele, ekskandidaadile ja tema usaldusisikutele.”

„Süüdistatavad arutasid tema osalusel plaani korraldada Gomelis massirahutused ning hõivata administratsiooni ja täitevkomiteede hooned ja nimetada juhtide ja esimeeste asemele oma inimesed. Toetades plaani, nõustus ta eraldama rahalised vahendid elektrišokirelvade, gaasiballoonide, raadiosaatjate, megafonide, mikrofonide ning teiste kuritegude toimepanemiseks mõeldud esemete ja seadmete ostmiseks,” teatas uurimiskomitee.

Peamised süüdistatavad vahistati 2020. aasta 6. ja 8. augustil. Neile esitati süüdistused massirahutuste ettevalmistamises ning hoonete ja rajatiste hõivamise ettevalmistamises.

Uurimiskomitee teatas ka, et Tsihhanovskaja on tagaotsitavaks kuulutatud. Väljaandmise taotlemise dokumendid on edastatud peaprokuratuurile.

Tsihhanovskaja põgenes pärast eelmise aasta augustis Valgevenes toimunud presidendivalimisi Leetu. Hiljutises intervjuus ütles Tsihhanovskaja, et on Leedus ametliku külalise staatuses, tal on kaitse ja elukoht, ta saab palka, mida makstakse kõigile tema kontori töötajatele fondide ja isiklike annetuste abil, ning kõik välissõidud maksab kinni vastuvõttev pool.