President allkirjastas 18. veebruaril käskkirja, millega said uue ohvitseriauastme 171 tegev- ja 80 reservväelast, nende seas ka Herem.

Herem on kaitseväe juhataja alates 5. detsembrist 2018.

Vastavalt kaitseväeteenistuse seadusele annab ohvitseri auastmeid Vabariigi President kaitseväe juhataja ettepanekul, kaitseväe juhataja auastme puhul kaitseministri ettepanekul.