KEHTIVAD PIIRANGUD

Liigu hajutatult | Alates 31. maist tuleb avalikus siseruumis 2+2 liikumispiirangu asemel arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

Täida 50% täituvuse nõuet | Siseruumis asuvates kauplustes, teenuse osutaja teenindussaalides ja kaubandusettevõtte üldkasutatavates ruumides tuleb tagada täituvus maksimaalselt 50% ulatuses.

Haiged jäävad karantiini | Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

Lähikontaktsed on 10 päeva eneseisolatsioonis | COVID-19 haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid.

Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktne, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja kelle arst on terveks tunnistanud (viimase 6 kuu kestel) või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Vaktsineerimiskuuri lõpust ei ole tohi olla möödunud rohkem kui kuus kuud.

Hariduselu

Huvitegevusi võib läbi viia arvestades piirangutega | Sisetingimustes on lubatud huviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia kuni 600 inimesele. Läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

Välitingimustes on lubatud huviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia kuni 1000 inimesele.

Avalikud üritused ja kogunemised

Avalikud siseruumid on külastajate jaoks avatud piirangutega | Siseruumides on lubatud avalikust koosolekust ja üritusest, näiteks konverentsist, teatrietendusest, kontserdist, kinoseansist, aga ka meelelahutusteenuse osutamisest ning avalikust jumalateenistusest või usulisest talitusest osa võtta kuni 600 inimest. Arvestada tuleb kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

Välitingimustes on lubatud viibida avalikel üritustel ja koosolekutel ning meelelahutuskohtades, kui on tagatud et osavõtjate arv ei oleks rohkem kui 1000 inimest kokku.

Siseruumides liikumisel tuleb arvestada hajutamise põhimõtet ja soovitusega kanda maski, kohapeal tuleb kasutada desinfitseerimivahendeid ning täita ürituse korraldaja juhiseid koroonaviiruse leviku vältimiseks.

Alates 28. juunist tohib hajutatuse ja 50-protsendilist ruumitäitumuse nõuet arvesse võttes sisetingimustest üritusest osa võtta kuni 1000 inimest ja välitingimustes kuni 5000.

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

Kaubanduskeskused, poed ja teenused on avatud piirangutega | Alates 24. maist tohib teenindus- ja kaubandusettevõtete siseruumides viibida arvestades kuni 50-protsendilist täitumust ühe ruumi kohta. Siseruumides on soovitus kanda maski.

Toitlustusettevõtted

Kohvikud ja restoranid töötavad piirangutega | Alates 31. maist on lubatud kuni 50-protsendiline ruumitäitumus ja arvestada tuleb hajutatuse nõudega.

Sportimine

Sportimine on lubatud piirangutega | Sisetingimustes on lubatud sportimine ja treenimine kuni 600 inimesele. Läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

Välitingimustes on lubatud sportimine ja treenimine kuni 1000 inimesele.

Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele. Samuti ei laiene piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Võistlused, samuti spordi- ja liikumisüritused on lubatud piirangutega | Välitingimustes toimuvaid spordi- ja liikumisüritusi saab korraldada kuni 1000 inimesega, st nii osalejad kui pealtvaatajad.

Sisetingimustes tohib korraldada spordi- ja liikumisüritusi kuni 600 inimesele kaasa arvatud pealtvaatajad. Sisetingimustes tuleb tagada hajutatus ja ruumitäituvus kuni 50 protsenti.

Kolmandast riigist tulev rahvusvahelisest kõrge tasemega võistlusest osavõtja lubatakse Eestis võistlema või tööalaseid ülesandeid täitma juhul, kui ta teeb pärast siia saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne või pole ta nakkusohtlik.

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

Saunad ja ujulad on avatud piirangutega | Alates 14. juunist tohib siseruumides viibida maksimaalselt 600 ja välialadel maksimaalselt 1000 inimest. 50-protsendilise ruumitäitumuse ja hajutatuse nõue sisetingimustes jääb samaks.

Reisimine

Reisida võib, kuid kinni peab pidama ettevaatusabinõudest | Taas on lubatud huvireisid marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn. Samas peab arvestama Rootsi külastamisega seotud piiranguid, mille kohaselt võib Eestisse tagasi tulles sattuda eneseisolatsiooni juhul, kui Rootsis on koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta suurem kui 150, praegu on vastav näitaja 165,7.

Kehtib soovitus pigem reisida lähiriikidesse ja vältige eksootilisi riike, mille puhul ei ole kindel, milline on seal viiruseleviku olukord.

Eestisse saab siseneda | Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte. Schengeni ala kodanikud ja elanikud tohivad riiki siseneda, kui neil puuuduvad haigustunnused. Kolmandatest riikidest tohivad Eestisse tulla vaid haigustunnusteta kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama või neile kohandub mõni muu erand. Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele!

Riigipiiri ületamisel võib rakenduda 10-päevane liikumispiirang | Saabudes EL, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ei pea isik rakendama liikumispiirangut. Kui näitaja on suurem, peab isik kinni pidama 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust.

Väljaspoolt EL, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võib muu hulgas turismi eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu kehtestatud soovituse lisas 1 esitatud riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 16.

Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

10-päevast liikumispiirangut ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata isikute suhtes, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud või läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Liikumisvabaduse piirangu aega saab lühendada kahe testiga | Inimesed võivad teha PCR testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või siis kohe pärast Eestis saabumist. Teine test tuleb teha mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne. Testi tõendi nõuded leiad koroonatestimise veebilehelt!