KEHTIVAD PIIRANGUD

Liigu hajutatult | Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

Desinfitseeri käsi | Avalikes siseruumides tuleb desinfitseerida käsi.

Avalikus ruumis kanna maski | Maski peavad kandma kõik 12-aastased ja vanemad inimesed kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud siseruumides, sh ruumides, kus kontrollitakse COVID tõendit (sh meelelahutuskohad, üritused, kinod, teatrid ja spaade üldkasutatavad ruumid, kus ei puututa kokku veega).

Maski tuleb kanda kõigis tegevustes, kus see on töö või tegevuse iseloomust tulenevalt võimalik.
Maski ei tohi asendada suu ja nina katmisega salli, krae, visiiri või muuga. Rangelt soovituslik on kanda meditsiinilist või sellega võrdsustatud maski (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt.

Maski tuleb kanda näiteks poes, apteegis, asutuste ja ettevõtete teenindussaalides, postkontoris, raamatukogus, ühistranspordis, meelelahutuskohtades, üritustel, kinodes, teatrites, spaades – kõikides avalikes siseruumides, kus tegevuse iseloom seda vähegi võimaldab.

Juhul, kui inimesel on maskikandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peab ta seda kinnitama vastava arstliku tõendiga.

Kaubanduses ja teeninduses peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima tegevuse eest vastutavad isikud, teenusepakkujad ja kauplejad, kelle müügi- või teenindusalal inimene viibib. Kui inimene keeldub kaitsemaski kandmisest, on teenusepakkujal või kauplejal õigus teda mitte müügi- või teenindusalale lubada.

Kontrollitud avalikus ruumis peab esitama COVID tõendi | COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta peavad esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast. COVID tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.

COVID tõend tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust koos tõendi esitaja isikut tõendava dokumendiga.

COVID tõendit ei kontrollita piiramata territooriumiga väliüritustel.

Töösuhetes on tööl käimise nõuete, sh tõendi esitamise kohustuse aluseks tööandja riskianalüüs.

COVID tõendi peavad esitama ka 12-17aastased (kaasa arvatud) | Alates 1.11.2021 peavad 12-17-aastased noored tegevustes osalemiseks esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PSR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.

12-17-aastased ei pea COVID tõendit esitama huvihariduses ja - tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes ega sportimisel ja treenimisel, kus kehtib samasugune testimise, lähikontaktsuse ja eneseisolatsiooni kord nagu üldhariduskoolis ja kutseõppeasutuses.

18-aastastele ja vanematele kehtib jätkuvalt vaid vaktsineerimise või läbipõdemise tõend.

Haiged jäävad karantiini | Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

Lähikontaktsed on 10 päeva eneseisolatsioonis | COVID-19 haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid.

Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktsed, kes on

- COVID-19 haiguse vastu täielikult vaktsineeritud ja viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui aasta
- COVID-19 haiguse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud
- vaktsineerituga võrdsustatud ehk COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta või ta on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Kui lähikontakt koroonaviiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, peavad lapsed ja noored, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19 haigust läbi põdenud jääma  lihtsustatud karantiini.

HARIDUSELU

Koolid on avatud, huvitegevused võivad toimuda piirangutega | Üldharidus- või kutsekoolide täielikult vaktsineeritud või koroonahaiguse läbi põdenud õpilased ei pea end pärast koolis toimunud lähikontakti testima ega jääma karantiini, kui haigussümptomeid ei esine.

Vaktsineerimata ja haigust mitte põdenud õpilased, sõltumata vanusest peavad haridusasutuses, sh huvitegevuses ja noorsootöös toimunud lähikontakti korral end testima: tegema mitte varem, kui kontaktist möödumise 4. päeval PCR testi avalikus testimiskohas. Kui test on negatiivne, rakendub lihtsustatud karantiin, mille vältel tohib osaleda õppetöös ja huvihariduses (sh huvikoolis, huviringis, treeningutel, noorsootöös).

See tähendab, et isegi kui testitulemus on negatiivne, siis lähikontakti toimumisest kümne päeva jooksul ei tohi osaleda muudes tegevustes, näiteks käia kinos, teatris, muuseumis, kohvikus jms.

Ilma testimiseta saab lihtsustatud karantiini jääda ainult lasteaias või lastehoius toimunud lähikontakti korral eelkooliealine laps.

Üle 18-aastased huvihariduses ja -tegevuses, täienduskoolituses ja noorsootöös osalejad peavad esitama kehtiva COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

AVALIKUD ÜRITUSED

Avalikud üritused ja tegevused peavad lõppema hiljemalt kell 23.00 | Alates 1. novembrist kehtib avalikes siseruumides liikumispiirang ajavahemikus 23.00 – 06.00.

Piirang kehtib ööklubidele ja baaridele ning teistele meelelahutus- ja lõbustusasutustele nagu kinod, teatrid, kontserdimajad, muuseumid, näitusasutused, veekeskused, spaad, avalikud saunad jm. Kella 23ks peavad lõppema ka spordivõistlused ja -üritused.

Piirang ei kehti kaupluste ja teenuse osutajate teenindusala lahtiolekuaegadele, samuti toitlustusasutustes toidu kaasa ostmiseks.

Avalikud siseruumid on külastajate jaoks avatud | Avalikud koosolekud ja üritused on lubatud, kuid osalejad alates 18. eluaastast peavad tõendama oma nakkusohutust, esitades COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

12-17aastased noored peavad tegevustes osalemiseks esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID-tõendite ehtsust ja tuvastada tõendi esitaja isikusamasus.

Kui korraldaja tagab kõigi osalejate nakkusohutuse kontrolli, siis võib sisetingimustes osaleda kuni 6000 ning välitingimustes kuni 12 000 inimest.

Välitingimustes toimuvatel piiramata territooriumiga avalikel üritustel osalejate arvu piirangut ega nakkusohutuse kontrollimise kohustust ei ole.

KAUBANDUSETTEVÕTTED

Poed ja kaubanduskeskused töötavad | Kaubanduskeskustes, poodides ja erinevates teenuse osutamise kohtades (nt pangad, postkontorid, ilusalongid) tuleb kanda maski ja tagada inimestevaheline hajutatus.

Maskikandmise kohustust peavad jälgima teenusepakkujad ja kauplejad, kelle müügi- või teenindusalal inimene viibib. Kui inimene keeldub kaitsemaski kandmisest, on teenusepakkujal või kauplejal õigus teda mitte müügi- või teenindusalale lubada.

Kaupluse, apteegi, panga jm külastaja ei pea esitama COVID-tõendit.

Kui kaubanduskeskuses on erinevad teenuseosutamise kohad, kuhu sisenemisel tuleb oma nakkusohutust tõendada (näiteks kino, spordiklubi või restoran), peavad nende külastajad esitama COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

Kaupluse, apteegi, panga jm külastaja ei pea esitama COVID-tõendit.

Kui kaubanduskeskuses on erinevad teenuseosutamise kohad, kuhu sisenemisel tuleb oma nakkusohutust tõendada (näiteks kino, spordiklubi või restoran), peavad nende külastajad esitama COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

TOITLUSTUSETTEVÕTTED

Kohvikud ja restoranid töötavad | Restoranides, kohvikutes jt avalikes toitlustuskohtades kohapeal süües peavad kõik vähemalt 18-aastased kliendid esitama kehtiva COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Kõik külastajad, kes on 12-aastased ja vanemad, peavad kandma maski, kui tegevuse iseloom seda võimaldab.

12-17aastased (kaasa arvatud) noored peavad kohapeal söömiseks esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.

Tõendit ei pea esitama ette tellitud toidu kaasa ostmisel või kullerteenuse osutamisel või siseriiklikul reisijaid vedavas parvlaevas või matusetalitusel.

SPORTIMINE

Sportimine on lubatud piirangutega | Sportimine ja treenimine on lubatud nii üksi kui rühmades, spordirajatised on avatud.

Kõik üle 18-aastased osalejad peavad sportimisel, treenimisel, spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel esitama kehtiva COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.

12-17-aastased noored ei pea sportimisel ega treenimisel COVID tõendit esitama.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 osalejat.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

SAUNAD, SPAAD, BASSEINID, VEEKESKUSED JA UJULAD

Saunad ja ujulad on avatud piirangutega | Alates 18. eluaastast tuleb saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates esitada kehtiv COVID-tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Kõik üle 12-aastased külastajad peavad kandma maski, kui tegevuse iseloom seda võimaldab.

12-17aastased (kaasa arvatud) noored peavad esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.

REISIMINE

Eestisse saab siseneda | Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte.

Eestisse tohivad töötamise, õppimise, turismi, spordi jm eesmärgil tulla ka teiste riikide (nii Euroopa Liidu kui kolmandate riikide) kodanikud. Kolmandate riikide kodanikel peab riiki sisenemiseks olema kehtiv Schengeni viisa.

Teatud juhtudel tuleb riiki sisenedes jääda eneseisolatsiooni.

Riigipiiri ületamisel võib rakenduda 10-päevane liikumispiirang | Piiranguteta saab Eestisse tulla Euroopa riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on võrdne 75ga või sellest väiksem.

Kui riigi nakatumisnäitaja jääb vahemikku 75–200, ei rakendu Eestisse saabumisel piirangud, kui inimesel on ette näidata tõend COVID-19 vastase vaktsineerimise, haiguse läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Ilma tõendita Eestisse saabumisel tuleb riiki jõudes teha koroonaviiruse test. Tulemuse selgumiseni peab inimene viibima oma elukohas.

Saabumisel Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 200, peab jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni, mida on võimalik lühendada kahe negatiivse testiga. Piirangutest on vabastatud inimene, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetatud ning selle lõpust ei ole möödunud rohkem kui aasta või kes on COVID-19 haiguse viimase poole aasta jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud.

Riskiriikide nimekiri on Eesti Välisministeeriumi kodulehel.

Väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võivad vaktsineerimata isikud mistahes eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 esitatud riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 75.

Saabudes kolmandatest riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang kõigile saabujatele, kellel on lubatud Eestisse siseneda.

Alaealistele kehtivad erisused Eestisse saabumisel

Kui alaealine saabub Eestisse koos vanema, hooldaja või volitatud saatjaga, kes on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud, kuna ta on vaktsineeritud või COVID-19 viiruse läbi põdenud:

 • On kuni 12-aastased lapsed eneseisolatsiooni ja testimise nõudest vabastatud;
 • 12–18-aastased vaktsineerimata lapsed on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud kui nad
 • - saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni riigist, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorrast, Monacost, San Marinost või Vatikanist või Euroopa Liidu soovituse lisas 1 nimetatud riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on üle 75 ja
 • - on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist antigeen-RTD kiirtesti või teinud testi kohe pärast Eestisse saabumist ning testi tulemus on negatiivne.
 • Kuni negatiivse testi tulemuse teada saamiseni tuleb püsida eneseisolatsioonis;
 • 12–18-aastased vaktsineerimata lapsed, kes saabuvad on Euroopa Liidu soovituse lisa 1 nimekirja mittekuuluvate kolmandate riikide kodanikud ning saabuvad nimetatud riikidest, võivad Eestisse siseneda, kui nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist antigeen-RTD kiirtesti, mille tulemus on negatiivne. Eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks on nõutav teise SARS-CoV-2 testi tegemine kohe pärast Eestisse saabumist, mille tulemus peab samuti olema negatiivne. Kuni Eestis tehtud testi negatiivse tulemuse teadasaamiseni tuleb püsida eneseisolatsioonis;
 • 12–18-aastased vaktsineerimata lapsed, kes saabuvad Euroopa Liidu soovituse lisa 1 nimekirja mitte kuuluvatest kolmandatest riikidest ning on EL-i, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja -Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino või Vatikani kodanikud, võivad Eestisse siseneda. Eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks tuleb teha SARS-CoV-2 test kohe pärast Eestisse saabumist, mille tulemus peab olema negatiivne. Kuni negatiivse tulemuse teadasaamiseni tuleb püsida eneseisolatsioonis;


Kui alaealine saabub Eestisse koos lapsevanema, hooldaja või volitatud saatjaga, kes on vaktsineerimata või pole COVID-19 läbi põdenud, siis saabudes EL Nõukogu soovituse lisa 1 välisest kolmandast riigist või riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on üle 75, tuleb kuni 19-aastastel koolis käivatel lastel ja noortel teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks neljandal päeval pärast saabumist koroonaviiruse PCR-test.
Kuni testitulemuse selgumiseni tuleb püsida kodus. Kui test on negatiivne, tohib kuue päeva jooksul alates testitulemuse selgumisest võtta osa üksnes õppetööst üldharidus- või kutseõppeasutuses, huvitegevusest ja noorsootööst, kuid ei tohi osaleda muudes tegevustes, nt käia kinos, teatris vm.

Liikumisvabaduse piirangu aega saab lühendada kahe testiga | Kohustusliku liikumisvabaduse piirangu kestvust on võimalik lühendada koroonaviiruse testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivset testi mitte vähem kui 6-päevase vahega.

Kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist tuleks teha koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi varem antigeeni kiirtest.

Inimesed, kes ei ole välisriigis enne reisi algust testi ära teinud, võivad teha esimese testi kohe pärast Eestisse saabumist.

Mitte varem, kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist tuleb teha teine PCR test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee.
Liikumisvabaduse piirangut saavad kahe negatiivse testiga lühendada ka alaealised.

Alates 1. juulist lubatakse eneseisolatsiooni kohustuseta Eestisse kuni 24 tunniks saabuvad inimesed. Seda juhul, kui inimene on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse PCR testi või 24 tundi enne Eestisse saabumist antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.

Liikumisvabaduse piirangust vabastatud | 10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt) inimesele, kes:

 • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja positiivse testi tulemusest või arsti poolt diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
 • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
 • alaealisele, kes reisib koos vanema/saatjaga, ei kohaldata 10-päevase liikumisvabaduse piirangu nõudeid, juhul kui neid ei kohaldata tema vanemale/saatjale. Alla 12 aastastele ei kohaldata testimise nõudeid.
 • kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).


Eestisse saabumisel võidakse sul paluda esitada tõend ülaltoodud erandite hulka kuulumise kohta.

COVID-19 vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamine | Kui oled vaktsineeritud Eestis, saad oma immuniseerimise andmetega tutvuda ja need vajaduse korral välja printidavõi alla laadida patsiendiportaalis digilugu.ee. Vaktsineeritust saad tõendada ka paberkandjal immuniseerimispassiga.

Inimesed, kes on vaktsineeritud välimaal olles, saavad seda tõendada, esitades:

 • immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi (sh EL nõuetele vastav COVID-19 digitaalne vaktsineerimise tõend);
 • teise riigi andmebaasi väljatrüki, mis on ametlikult kinnitatud;
 • immuniseerimispassi (mille väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal).


Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni:

 • haigus, mille vastu immuniseeriti;
 • immuniseerimise kuupäev;
 • immuunpreparaat, mida kasutati;
 • mitu annust on isikule manustatud;
 • tõendi väljastaja andmed.


Eestis aktsepteeritakse kõiki Euroopa Ravimiameti heakskiidu saanud vaktsiine, samuti neid, mis pole veel saanud EL müügiluba, kuid on tunnustatud lähteriigis.

Kui oled viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud, saad sellekohase tõendi patsiendiportaalist digilugu. Tõendi saab luua alates 11. päevast pärast positiivset Sars-Cov-2 PCR testitulemust.

Inimesed, kes põdesid haiguse läbi teises riigis, peavad esitama ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ametlikult kinnitatud tõendi (mis võib olla ka teise riigi andmebaasi väljatrükk) või ravidokumendi väljavõte. Positiivne antikehade test ei ole piisav läbipõdemise tõendamiseks.

Esitatud dokumendil peavad olema järgmised andmed:

 • isikuandmed;
 • läbipõdemise aeg;
 • terveks tunnistamise kliiniline alus;
 • testimise läbimise korral: analüüsi metoodika; selle tulemus; testi tegemise koht ja aeg; testi tegija ning viimase andmed.