"Epidemioloogiline olukord valmistab kõigile suurt muret, eriti uute nakkavamate viirusetüvede leviku tõttu. Peame ühelt poolt jätkama piirangute koordineerimisega liikmesriikide vahel ja teisalt kiirendama vaktsiinide kasutuselevõttu," toonitas Kallas. Ta väljendas toetust Euroopa Komisjoni tegevuskavale, mille eesmärk on olla teadlaste, biotehnoloogiaettevõtete, tootjate ja avaliku sektori asutuste koostöös paremini valmis uute viirustüvede levikuga toimetulekuks (bioohutuse valmisoleku tegevuskava HERA Inkubaator).

Peaminister rõhutas veel, et liikmesriigid ei tohi uute tüvede leviku tõkestamisel pöörduda piiride sulgemisega tagasi möödunud kevadisse, suurt segadust tekitanud olukorda. "Eesti jaoks on tähtis, et liikmesriigid jälgiksid nn roheliste koridoride põhimõtteid, mille järgi tuleb tagada transporditöötajate ja kaupade sujuv liikumine siseturul," lisas peaminister.

ELi riigipead ja valitsusjuhid keskendusid aruteludes vaktsiinidega seotud küsimustele. Kallas tõi esile, et Euroopa Komisjoni poolt liikmesriikide nimel sõlmitud eelostulepingud vaktsiinitootjaga on olnud parim valik. "ELi poolt ühiselt läbi räägitud lepingud on kõigile liikmesriikidele taganud võrdse juurdepääsu vaktsiinidele, sealhulgas väikeriikidele nagu Eesti," sõnas peaminister.

"Samas on ülioluline, et vaktsiinitootjad oma kohustusi Euroopa ees täidaks ning seetõttu tervitame kõiki komisjoni tegevusi, mis aitavad kaasa vaktsiinide tootmisvõimsuse suurenemisele. Oleme valmis Eestis vaktsineerimisi kiirendama kohe, kui tarned suurenevad," märkis peaminister. Euroopa Komisjon on võtnud ette rea samme, et parandada koostööd ravimitootjate vahel, kõrvaldada kitsaskohad tarneahelates ja tagada toorainete olemasolu.

Kallas rääkis liikmesriikide juhtidele ka Eesti ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) pilootprojektist, mille raames luuakse digitaalsete vaktsineerimissertifikaatide kontrollimiseks turvaline üleilmne andmevahetuskiht.

Ülemkogu kinnitas solidaarsust ELi mittekuuluvate riikidega COVID-19 vastases võitluses. Peaminister Kallas väljendas toetust Euroopa Komisjoni juhtrollile, et koordineerida liikmesriikide tegevust kolmandate riikide abistamisel, sealhulgas vaktsineerimisel.

Ülemkogu arutas ka ELi vastupanuvõime tugevdamist võimalikele terviseohtudele pikemas vaates. Euroopa Komisjon on esitanud ettepanekud ELi terviseliidu loomise ning ELi ravimistrateegia kohta, mis on esimene samm terviseohtudele valmisoleku ja nendele reageerimise tugevdamisel.